Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ocelové mosty 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134OCM1 Z,ZK 5 3P+1C česky
Vztahy:
Předmět 134OCM1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 134OK01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět pojednává o základech navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových mostů.

Požadavky:

134NNKO

Osnova přednášek:

- Základní pojmy, zásady navrhování.

- Mostní svršek a mostovka.

- Mostní vybavení, ložiska, mostní závěry.

- Plnostěnné ocelové trámové mosty.

- Ocelobetonové trámové mosty.

- Příhradové trámové mosty.

- Prostorové působení mostních konstrukcí.

- Nosníkové rošty. Šikmé mosty. Mosty v oblouku.

- Rámové mosty.

- Obloukové mosty.

- Zavěšené mosty.

- Visuté mosty.

- Navrhování lávek pro pěší.

Osnova cvičení:

Návrh ocelového spřaženého silničního mostu:

. Návrh dispozice mostu.

. Zatížení mostu

. Posouzení nosné konstrukce

. Výkresy

Cíle studia:

Získání základních znalostí o druzích mostů a jejich hlavních konstrukčních částech a jejich navrhování

Studijní materiály:

!Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0

!Studnička, J.; Rotter, T.: Navrhování ocelových a ocelobetonových mostů podle evropských norem

Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK), 2010. ISBN 978-80-904535-1-7.

?Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596

?Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966

?Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525

:Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~ryjacpav/om1.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24501805.html