Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Fundamentals of Structural Design - Steel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134FSTT Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Vztahy:
Předmět 134FSTT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132TELA
Úspěšná klasifikace předmětu 134FSTT je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134ST01
Garant předmětu:
Zdeněk Sokol
Přednášející:
Zdeněk Sokol
Cvičící:
Jiří Mareš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí. Studenti si osvojí základy navrhování jednoduchých konstrukčních prvků (nosníky, sloupy, příhradové konstrukce) a šroubovaných a svařovaných spojů.

Požadavky:

132SM02

Osnova přednášek:

1. Vlastnosti oceli, výroba oceli, výroba a montáž ocelových konstrukcí.

2. Mechanické vlastnosti oceli, zkoušení. Navrhování podle mezních stavů.

3. Analýza konstrukce, klasifikace průřezů.

4. Stabilita tlačených prvků, vzpěrné délky.

5. Nosníky, ohybová a smyková únosnost.

6. Ztráta stability při ohybu.

7. Kroucení, namáhání kombinací tlaku a ohybu.

8. Svařované spoje.

9. Šroubované spoje.

10. Spřažené ocelobetonové konstrukce.

11. Únava, návrh na únavu.

12. Koroze, protikorozní ochrana, požární odolnost konstrukcí.

13. Video: návrh a působení ocelových konstrukcí. Výroba oceli.

Osnova cvičení:

1. Příhradový nosník.

2. Šroubované a svařované spoje příhradových konstrukcí.

3. Ocelový nosník, kloubový přípoj s čelní deskou.

4. Konzola, tuhý šroubovaný přípoj s čelní deskou.

5. Návrh sloupu na vzpěrný tlak.

6. Návštěva zkušební laboratoře, materiálové zkoušky, ukázka svařování elektrickým obloukem.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na navrhování ocelových a spřažených ocelobetonových konstrukcí. Studenti si osvojí základy navrhování jednoduchých konstrukčních prvků (nosníky, sloupy, příhradové konstrukce) a šroubovaných a svařovaných spojů.

Studijní materiály:

! Trahair N.S., Bradford M., Nethercot D., Gardner L.: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 p. ISBN: 978-0-415-41865-2

! Wald F., Macháček J., Jandera M., Dolejš J., Sokol Z., Hájek P., Structural Steel Design According to Eurocodes, CTU Prague, 2012, 197 p. ISBN 978-80-01-05046-0

! Studnička J., Design of Composite Steel and Concrete Structures with Worked Examples, CTU Prague, 2011. 76 p. ISBN 978-80-01-04840-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:A-230

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A230
místnost TH:A-531

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A531

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5542006.html