Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Skleněné konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34SKK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Martina Eliášová
Přednášející:
Martina Eliášová, František Wald
Cvičící:
Martina Eliášová, František Wald
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru navrhování nosných konstrukcí ze skla: stanovení pevnosti skla s ohledem na křehký lom, pevnostně upravovaná skla, řešení stability sloupů, nosníků a stěn, vliv materiálových vlastností viskoelastických polymerních fólií na chování vrstvených skel při zatížení, návrh mechanických a lepených spojů pro konstrukční prvky ze skla.

Požadavky:

Je stanoven vedoucím práce.

Osnova přednášek:

Je stanoven vedoucím práce.

Osnova cvičení:

Je stanoven vedoucím práce.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru navrhování nosných konstrukcí ze skla: stanovení pevnosti skla s ohledem na křehký lom, pevnostně upravovaná skla, řešení stability sloupů, nosníků a stěn, vliv materiálových vlastností viskoelastických polymerních fólií na chování vrstvených skel při zatížení, návrh mechanických a lepených spojů pro konstrukční prvky ze skla.

Studijní materiály:

Popovič, Š.: Výroba a zpracování plochého skla, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3154-4.

Fanderlík, I., Vlastnosti skel. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 313 s. ISBN 80-854-2791-5.

Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0

Le Bourhis, E.: Glass – Mechanics and Technology, Wiley-VCH, 2014, ISBN 978-3-527-33705-7.

Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6022506.html