Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ocelové mosty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34OCM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Pavel Ryjáček
Přednášející:
Pavel Ryjáček
Cvičící:
Pavel Ryjáček
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět připravuje studenty na komplexní navrhování ocelových a spřažených mostů v průběhu celé životnosti.

Zahrnuta bude koroze a degradace a metody renovace ocelových mostů. Speciální

bude věnována pozornost navrhování z FRP.

1. Navrhování mostů velkých rozpětí

2. Mosty pro vysokorychlostní železnice

3. Únava

4. Zbytková životnost mostů z hlediska únavy

5. Diagnostika a posuzování ocelových mostů

6. Zesilování ocelových mostů kompozity

7. Zesilování ocelových mostů předpětím

8. Pokročilé technologie montáže

9. Holistický přístup k navrhování ocelových mostů, LCC, LCA

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

Individuální přednášky.

Osnova cvičení:

Individuálně zadáno.

Cíle studia:

Poskytnout specifické znalosti o ocelových mostech.

Studijní materiály:

!Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30-Ocelové mosty. 2001, Vyd. ČVUT, Praha, ISBN 80-01-03410-0

!Frýba, L. Dynamika železničních mostu. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 328 s. ISBN. 80-200-0262-6

?Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596

?Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966

?Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525

:Kvočák, V., Vičan, J.: Kovové mosty I, 2015, Technická univerzita v Košiciach, bez ISBN

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6497506.html