Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie ocelových konstrukcí II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34TO2 ZK 2P česky
Garant předmětu:
Josef Macháček
Přednášející:
Josef Macháček
Cvičící:
Josef Macháček
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Cílem předmětu je prostudování cizojazyčné literatury vztahující se k tématu disertace (příprava „State of the art“). Zaměření pokrývá následující okruhy v celém spektru: ocelové konstrukce, spřažené ocelobetonové konstrukce, skleněné konstrukce a konstrukce hybridní (z různých materiálů). Výsledkem je seminární práce v českém jazyce obsahující rozbor a hodnocení podstatných přínosů z nastudované literatury, stanovení vhodné české terminologie a příprava ke psaní vědeckého příspěvku podle daných pravidel. Seminární práce je podrobena rozpravě a hodnocení.

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

1. Rešerše literatury dané specializace.

2. Výběr vhodné literatury v anglickém jazyce (60 stran).

3. Studium a konzultace problematiky.

4. Vypracování zprávy vhodné pro zařazení do první části disertace.

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

Dosažení hlubokých znalostí v oblasti teorie navrhování ocelových, hliníkových, nerezových a ocelobetonových konstrukcí.

Studijní materiály:

Zadává se literatura v anglickém jazyce, s rozsahem min. 60 stran textu. Literatura je vybrána podle problematiky disertační práce tak, aby zahrnula jak základní tak nejnovější poznatky daného tématu. Zdrojem jsou odborné časopisy, knihy, konferenční příspěvky, disertace. V průběhu studia a sestavování seminární práce je obvykle rozsah doplňován o další potřebnou literaturu, podle konzultací s garantem.

Doporučená základní literatura:

Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008

Haldimann, Luible, Overend: Structural use of glass. IABSE No. 10, 2008

Barnes, Dickson: Widespan roof structures. Thomas Telford Publ., 2000

Poznámka:

KD

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24435905.html