Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Glass Structures

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134GLST Z,ZK 2 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Martina Eliášová
Přednášející:
Martina Eliášová
Cvičící:
Martina Eliášová
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje se základy potřebnými pro navrhování nosných konstrukcí ze skla, jeho výrobou, mechanickými vlastnostmi a druhy skla. Studentům jsou ukázány možnosti využití skla v architektuře včetně realizovaných konstrukcí. V průběhu výuky jsou představeny zásady pro posouzení prvků namáhaných tlakem a ohybem včetně řešení stabilitních problémů stejně jako konstrukční zásady pro návrh šroubovaných nebo lepených spojů konstrukcí ze skla.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Historie a výroba skla - profily, fyzikální a mechanické vlastnosti, povrchové úpravy, požární odolnost, experimentální ověření vlastností.

2. Druhy skla, výhody a nevýhody - plavené sklo, tepelně a chemicky upravované sklo, vrstvené a bezpečnostní sklo.

3. Základy navrhování, zatížení - sloupy a jiné prvky namáhané tlakem s posouzením ztráty stability.

4. Nosníky, výztužná žebra skleněných fasád - prvky namáhané ohybem, vliv ztráty příčné a torzní stability, hybridní nosníky ze skla v kombinaci s jinými materiály.

5. Návrh deskových prvků - zábradlí, schodiště; skleněné panely za studena ohýbané.

6. Šroubované spoje - střižné, třecí šrouby, lepené spoje - druhy lepidel, výhody a nevýhody.

7. Výztužné systémy skleněných fasád; ukázky realizací nosných konstrukcí ze skla.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení zábradlí z vrstveného skla.

2. Posouzení skleněného sloupu na tlak včetně nehodové situace.

3. Návrh a posouzení skleněného výztužného žebra fasády.

4. Návrh hybridního nosníku ze skla a oceli.

5. Návrh zastřešení ze za studena ohýbaných skleněných panelů.

Cíle studia:

Seznámit s materiálovými vlastnostmi a principy navrhování nosných prvků z tohoto moderního konstrukčního materiálu. Naučit základní principy řešení prvků a spojů ze skla.

Studijní materiály:

[1] Structural Use of Glass in Buildings: The Institution of Structural Engineers, 1999, ISBN 1 874266 51 4

[2] Nijsse R.: Glass in Structures, Birkhauser, 2003. ISBN 3-7643-6439-4

[3] Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-481

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-481

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B481

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5738806.html