Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pomocné dřevěné a kovové konstrukce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134YDK Z,ZK 6 3P+3C česky
Garant předmětu:
Jakub Dolejš
Přednášející:
Jakub Dolejš
Cvičící:
Jakub Dolejš
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy návrhu a použití ocelových, dřevěných a hliníkových prvků a konstrukcí s důrazem na dočasné stavby. Kurz je věnován lešení, dále dřevěným a hliníkovým dočasným konstrukcím.

Požadavky:

Navrhování nosných konstrukcí 133NNK

Osnova přednášek:

1. Lešení - úvod, konstrukční zásady, historie, materiál, zatížení.

2. Fasádní lešení - rozdělení, funkce, styčníky, prostorová tuhost, stabilita, návrh podle lešenářských norem.

3. Modulová a podpěrná lešení - rozdělení, funkce, zatížení, návrh podle lešenářských norem.

4. Ocelové dočasné konstrukce - opakování, vlastnosti oceli, základní způsoby namáhání, návrh podle teorie mezních stavů.

5. Dřevěné dočasné konstrukce - opakování, vlastnosti dřeva, základní způsoby namáhání, návrh podle teorie mezních stavů.

6. Dřevěné rovinné konstrukce - nosníky, příhradové konstrukce, oblouky, rámy - geometrie, konstrukční řešení, zásady, statické posouzení.

7. Exkurze - výrobce a dodavatel lešení a bednění v Praze nebo v blízkosti Prahy.

8. Laboratoř ocelových a dřevěných konstrukcí - materiálové zkoušky, zkoušky konstrukčních prvků, zkoušky sestav, zkoušky lešení.

9. Pomocné hliníkové konstrukce - úvod, materiál, výroba, svary, návrh, konstrukční zásady.

10. Tenkostěnné ocelové konstrukce - úvod, výroba, zvláštnosti návrhu.

11. Lanové pomocné konstrukce - návrh lana, rozdělení, výroba, použití, teoretické chování, výpočet.

12. Exkurze na staveniště - fasádní nebo prostorové pracovní lešení v Praze nebo v blízkosti Prahy.

Osnova cvičení:

1. Návrh a posouzení ocelového vahadla pro zdvihání břemene, návrh konstrukční úpravy pro zvýšení jeho únosnosti.

2. Návrh a posouzení pomocného rámu manipulátoru z ocelových hranatých trubek.

3. Návrh a posouzení čepového spoje ocelových prvků.

4. Návrh a posouzení ocelového šikmého nosníku pro zavěšení kladky.

5. Návrh a posouzení svěrného nebo rozpěrného ocelového závěsu.

6. Návrh a posouzení únosnosti a stability volně stojícího (nekotveného) trubkového lešení.

7. Návrh ocelového nebo hliníkového rámového fasádního lešení podle systémových podkladů.

8. Návrh a posouzení dřevěné vzpěry pro dočasnou konstrukci a detailu jejího zapuštění do vodorovného trámu.

9. Návrh a posouzení nosného lana přes komunikace.

10. Návrh a posouzení tlačeného prutu dřevěného sbíjeného příhradového nosníku.

Cíle studia:

Student bude po absolvování kursu schopen navrhovat jednoduché dočasné stavební konstrukce podle nových evropských přístupů.

Studijní materiály:

!Studnička, J.: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce. Nakladatelství ČVUT 2014, ISBN 978-80-01-05490-1

!Kuklík, P.; Kuklíková A.: Navrhování dřevěných konstrukcí. Informační centrum ČKAIT 2010, ISBN 978-80-87093-88-7

?Wald, F.; Macháček, J.; Jandera, M.; Dolejš, J.; Sokol, Z.; Hájek, P.: Structural Steel Design according to Eurocodes. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05046-0

?Dolejš, J.; Picek, Z.; Vlasák, M.; Vlasák, S.; Zvěřina, F.: Navrhování konstrukcí z lešení II, Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-04960-0.

?Studnička, J.; Holický, M.; Marková, J.: Ocelové konstrukce2 - Zatížení. Nakladatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04298-4

Poznámka:
Další informace:
http://ocel-drevo.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-876

14:00–16:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B876
místnost TH:B-876

17:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B876

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4732006.html