Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování nosných konstrukcí - ocel

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134NNKO Z,ZK 3 2P+1C česky

Předmět 134NNKO lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů podle podmínky skupiny B-E-13XNNKX

Úspěšná klasifikace předmětu 134NNKO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134ODKM

Úspěšná klasifikace předmětu 134NNKO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134ODKV

Úspěšná klasifikace předmětu 134NNKO je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 134OK01

Garant předmětu:
Martina Eliášová, František Wald
Přednášející:
Martina Eliášová, František Wald
Cvičící:
Tomáš Dejmek, Matyáš Kožich, Michal Netušil, Šimon Povolný, Zdeněk Sokol, Vojtěch Stančík, Jakub Štěpán, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Základy navrhování ocelových, ocelobetonových a dřevěných nosných konstrukcí podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení, odlišnosti návrhu vzhledem ke specifickým vlastnostem jednotlivých materiálů.

Požadavky:

Základy statiky a teoretické mechaniky. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Osnova přednášek:

1. Historie, unikátní stavby, výroba oceli.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí.

3. Výroba a montáž, navrhování OK.

4. Tažené a tlačené pruty, stabilita prutů.

5. Ohýbané nosníky.

6. Příhradové nosníky, kombinace namáhání.

7. Šroubované spoje.

8. Svařované spoje.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky.

10. Ochrana OK proti korozi a proti požáru.

11. Dřevo, materiálové vlastnosti.

12. Navrhování dřevěných konstrukcí, konstrukce ze dřeva.

13. Videa o výrobě a chování konstrukcí, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Ocelová příhradový vazník

2.Ocelová stropnice

3. Přípoj nosníku na ocelový sloup

4. Ocelový sloup

5. ocelobetonový nosník

6. Dřevěný nosník

Cíle studia:

Seznámit se základy ocelových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí.

Studijní materiály:

Studnička: Navrhování nosných konstrukcí - ocelové konstrukce. ČVUT v Praze, 2017. (ISBN: 978-80-01-05490-1)

Studnička: Ocelové konstrukce : normy. ČVUT v Praze, 2. vyd, 2014. (ISBN: 978-80-01-05489-5)

Trahair, Bradford, Nethercot, Gardner: The behaviour and design of steel structures to EC3. Taylor & Francis, 2008, 490 s. (ISBN: 978-0-415-41865-2)

Sokol, Wald: Ocelové konstrukce: tabulky. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2016. (ISBN: 978-80-01-06032-2)

Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce 1: příklady. ČVUT v Praze, 3. vyd, 2013. (ISBN: 978-80-01-05214-3)

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:B-687

10:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-785

12:00–12:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-687

11:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5559206.html