Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení rizik komplexních děl při provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34RRKD ZK 2P česky
Garant předmětu:
Danuše Procházková
Přednášející:
Václav Dostál, Danuše Procházková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Vlastnosti složitých technických zařízení, zdroje rizik technických zařízení při provozu, úplné řízení kvality a pravidla pro řízení rizik, metody práce s riziky technických zařízení při provozu, spolehlivost / zabezpečení / správa technických zařízení, kultura bezpečnosti a pravidla bezpečnosti, limity a podmínky, zkoušky kritičnosti technických zařízení, sledování rizik a testy, inspekce založené na riziku, údržba, reakce na nehody a poruchy technických zařízení, pravidla a odpovědnost za řízení rizik technických zařízení zaměřená na bezpečnost, systém podpory rozhodování pro řízení rizik a plán řízení rizik.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Procházková, D. Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. ISBN 78-80-01-06182-4. Praha: ČVUT 2017, 364p. http://hdl.handle.net/10467/72582

Anderson R., Security Engineering, A Guide to Building Dependable Distributed Systems. ISBN 978-0-470-068552-6. J. Willey, 2008, 1001.

Bond L. J. a kol., Damage Assessment Technologies for Prognostics and Proactive Management of Materials Degradation (PMMD). Nuclear Technology, 173 (2011) 46, pp 99-152.

Straub S., Faber M. H.:. Risk-Based Inspection Planning for Structural Systems. Structural Safety, 27 (2005), 4, pp. 335-355.

https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2005.04.001

Sklet S., Safety Barriers: Definition, Classification, and Performance. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19(2006), 5, pp. 494–506.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6741706.html