Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Požární spolehlivost ocelových a dřevěných konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134PSOD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
František Wald
Přednášející:
Petr Kuklík, František Wald
Cvičící:
Lukáš Velebil
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět uvádí do problematiky navrhování ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru. Výuka je zaměřena na navrhování základních příkladů, výpočty po prvcích.

Požadavky:

Základní dovednosti ze statiky, teoretické mechaniky a navrhování konstrukcí.

Osnova přednášek:

1. Úvod, opakování,tepelné a mechanické zatížení,globální analýza za běžné a za zvýšené teploty, software, výpočty v požární legislativě

2. Vlastnosti oceli a betonu za vysokých teplot, nerezové a požárně odolné oceli

3. Přestup tepla do konstrukce, nechráněné prvky

4. Ocelové konstrukce, experimenty, návrh prvků - klasifikace, tah, ohyb, ohyb s klopením

5. Ocelobetonové konstrukce, návrh prvků - deska, nosník

6. Ocelobetonové konstrukce, návrh prvků - sloup, štíhlá stropní konstrukce, konstrukce po požáru

7. Robustnost, 11 září WTC1,2,7; přípoje pro ocelové a ocelobetonové konstrukce, požáry po zemětřesení

8. Částečně požárně chráněný strop, experimenty, model, software

9. Hliníkové konstrukce - vlastnosti materiálu, přestup tepla, klasifikace, návrh prvků

10. Základy teorie hoření dřeva, změna fyzikálních a mechanických vlastností termicky degradovaného dřevo

11. Návrh dřevných konstrukcí za požáru podle příslušných technických norem a předpisů

Osnova cvičení:

1. Návrh ocelové stropnice, výpočet kritické teploty, určení požární odolnosti pomocí tabulek.

2. Výpočet teploty plynu v požárním úseku pomocí parametrické teplotní křivky. Výpočet požární odolnosti stropnice zabetonované do stropní desky, stanovení teploty prvku pomocí přírůstkové metody.

3. Posouzení požární odolnosti centricky tlačeného sloupu profilu HEB, návrh požární ochrany.

4. Návrh ocelobetonové stropnice, chráněné, nechráněné.

5. Návrh nosníku a sloupu na požadovanou požární odolnost.

6. Návrh přípoje s mechanickými spojovacími prostředky na požadovanou požární odolnost.

Cíle studia:

Cílem je seznámit s navrhováním ocelových, betonových, ocelobetonových a dřevěných konstrukcí vystavených požáru.

Studijní materiály:

Zoufal R. a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, PAVUS, Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0.

Wald F. a kol.: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí, České vysoké učení technické v Praze, Praha 2005, 336 s., ISBN 80-0103157-8.

Buchanan A. H., Abu K.A., Structural Design for Fire Safety, Second Edition, John Wiley and Sons, Chichester 2017, ISBN 978-0-470-97289-2.

Vassart O., Cajot L.G., Brasseur M., Strejček M.: Tepelná a mechanická zatížení, Difisek+, RFS-P2-06065, 2008, ČVUT v Praze.

Franssen J. M., Zaharia R., Design of Steel Structures Subjected to Fire, Background and Design Guide to Eurocode 3, University Liege, 2005.

Poznámka:

Seznámení s požární s návrhem požární spolehlivosti.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-687

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
Út
místnost TH:A-229

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A229
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4163506.html