Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diploma Project

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134DPP Z 30 24C anglicky
Garant předmětu:
Michal Jandera
Přednášející:
Cvičící:
Kamila Cábová, Jakub Dolejš, Michal Jandera, Matyáš Kožich, Karel Mikeš, Pavel Ryjáček, Zdeněk Sokol, Vojtěch Stančík, Jan Vídenský, František Wald, Břetislav Židlický
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Dle zadání diplomové práce.

Požadavky:

Zápis předmětu je možný po splnění požadavků daných Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na fakultě stavební ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

Není.

Cíle studia:

Prokázat samostatnou aplikaci získaných znalostí v praktickém návrhu.

Studijní materiály:

Dle zadání diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/my/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24822905.html