Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ocelové a dřevěné konstrukce v arch. 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134ODA2 Z,ZK 4 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět 134ODA2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRA
Garant předmětu:
Jakub Dolejš
Přednášející:
Jakub Dolejš
Cvičící:
Jakub Dolejš, Thu Linh Hoang, Šimon Povolný
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se statickým a konstrukčním řešením dřevěných konstrukcí ve stavebnictví. Jsou prezentovány vlastnosti materiálu, návrhové postupy podle evropských norem a zásady správného konstrukčního řešení.

Požadavky:

Oficiální požadavky nejsou. K úspěšnému zvládnutí předmětu jsou nezbytné základní obecné znalosti statiky a teoretické mechaniky.

Osnova přednášek:

1. Úvod, historie DK, vlastnosti dřeva

2. Mezní stavy únosnosti - principy, zatížení, základní způsoby namáhání

3. Spoje - principy, typy, výpočet

4. Lepené dřevo - výroba, vlastnosti, nosníky z lepeného dřeva

5. Další nosníky z lepeného dřeva - pultový, sedlový, vyklenutý

6. Dřevěné rámy - principy, typy, výpočet

7. Dřevěné oblouky - principy, výpočet, detaily, přeprava a montáž

8. Příhradové nosníky - principy, typy, konstrukční řešení

9. Konstrukční systémy dřevostaveb skelety, sloupkové systémy

10. Dřevěné lávky a mosty - principy, zatížení, detaily

11. Trvanlivost dřevěných stavebních konstrukcí

12. Opakování ke zkoušce nebo předtermín

Osnova cvičení:

1. Návrh taženého prutu sbíjeného dřevěného příhradového nosníku

2. Únosnost dřevěného tlačeného sloupu namáhaného centrickou osovou silou

3. Návrh stropního dřevěného nosníku v MSÚ i v MSP

4. Posouzení nosné konstrukce podlahy

5. Návrh krokve vaznicové krokevní soustavy

Cíle studia:

Cílem studia je osvojit si základní principy návrhu dřevěných konstrukcí a jejich použití ve stavebnictví.

Studijní materiály:

!ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČNI 2006.

!Materiály projektu Temtis

!Kuklík, P., Kuklíková, A., Mikeš, K.: Dřevěné konstrukce 1, skriptum, ČVUT v Praze, 2010

Poznámka:
Další informace:
http://ocel-drevo.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-687

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:A-536

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
místnost TH:A-536

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
A536
Út
místnost TH:A-333

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:B-374

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-369

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-369

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:A-333

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A333
místnost TH:B-374

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-369

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
místnost TH:B-369

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B369
St
Čt
místnost TH:C-202

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C202

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1823706.html