Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ocelové a dřevěné konstrukce v archit. 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
134DOA1 Z,ZK 4 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 134DOA1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 132PRA
Garant předmětu:
Michal Jandera
Přednášející:
Michal Jandera
Cvičící:
Pavel Bartůšek, Thu Linh Hoang, Michal Jandera, Matyáš Kožich, Dominika Machačová
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Studenti se seznámí se základy navrhování ocelových prvků a konstrukcí. Předmět zahrnuje problematiku návrhu ocelových a ocelobetonových prvků, šroubovaný i svařovaných spojů. Jsou probrány základy navrhování konstrukcí: skeletů patrových budov, hal, mostů a lávek.

Požadavky:

Základní znalosti z stavební mechaniky.

Osnova přednášek:

Úvod, výroba oceli, struktura a vlastnosti oceli, zkoušení. Výroba a montáž konstrukcí, ochrana proti korozi, požáru. Zatížení.

Spolehlivost, mezní stavy, návrhové normy. Únosnost průřezů, tah tlak, ohyb, kroucení, kombinace namáhání

Ztráta stability prutu, tlak, ohyb; interakce tlaku s ohybem

Ocelobetonové spřažené prvky

Spoje: svařované, technologie, posouzení

Spoje: šroubované, materiály, posouzení, nýtované

Tenkostěnné za studena tvarované prvky, vysokopevnostní oceli, konstrukce ze slitin hliníku, nerezové oceli, návrh za požáru

Skelety budov, prostorová tuhost, detaily

Haly, konstrukční systémy, detaily

Haly velkých rozpětí, vysoké budovy

Lávky a mosty, věže

Osnova cvičení:

Návrh prutů příhradového vazníku

Návrh ocelové stropnice

Návrh sloupu

Návrh svařovaného sloupu

Návrh ocelobetonové stropnice

Přípoj stropnice pomocí čelní desky

Montážní přípoj příhradového vazníku

Tahová zkouška a zkouška dle Charpyho

Exkurze do svařovny

Cíle studia:

Seznámení se základy navrhování ocelových konstrukcí. Procvičení navrhování prvků.

Studijní materiály:

Studnička: Navrhování nosných konstrukcí, Ocelové konstrukce, ČVUT, Praha, 2015

Macháček, Studnička: Ocelové konstrukce 2, ČVUT, Praha, 2005

Studnička: Ocelové konstrukce, Normy, ČVUT, Praha, 2014

Eliášová, Sokol: Ocelové konstrukce, Příklady, ČVUT, Praha, 2014

Sokol, Wald: Ocelové konstrukce, Tabulky, ČVUT, Praha, 2015

Studnička, Holický, Marková: Ocelové konstrukce 2, Zatížení, ČVUT 2011

Poznámka:

Navrhování konstrukcí se procičí v atelierech.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-481

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-471

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B471
místnost TH:B-481

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-481

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-481

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
Út
St
místnost TH:B-374

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Thákurova 7 (budova FSv)
B374
místnost TH:B-375

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Thákurova 7 (budova FSv)
B375
Čt
místnost TH:C-206

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5742506.html