Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Steel Bridges

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34OCM_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
Pavel Ryjáček
Přednášející:
Pavel Ryjáček
Cvičící:
Pavel Ryjáček
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět připravuje studenty na komplexní navrhování ocelových a spřažených mostů v průběhu celé životnosti.

Zahrnuta bude koroze a degradace a metody renovace ocelových mostů. Speciální

bude věnována pozornost navrhování z FRP.

1. Navrhování mostů velkých rozpětí

2. Mosty pro vysokorychlostní železnice

3. Únava

4. Zbytková životnost mostů z hlediska únavy

5. Diagnostika a posuzování ocelových mostů

6. Zesilování ocelových mostů kompozity

7. Zesilování ocelových mostů předpětím

8. Pokročilé technologie montáže

9. Holistický přístup k navrhování ocelových mostů, LCC, LCA

Požadavky:

-

Osnova přednášek:

Individuální přednášky.

Osnova cvičení:

Individuálně zadáno.

Cíle studia:

Poskytnout specifické znalosti o ocelových mostech.

Studijní materiály:

Chen W., Duan L.: Bridge Engineering Handbook. 2000, CRC Press, Washington D.C., ISBN 9781420049596

Lebet, J.P., Manfred, A.H.: Steel bridges, 2013. EPFL Press, ISBN 9781466572966

Parke, G., Hewson, N: ICE Manual of bridge engineering.2008. Thomas Telford Limited, ISBN: 978-0727734525

Poznámka:

IS

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6498706.html