Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BS P_MIB MF volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALGE Algebra Předmět je vypsán
02DRG Diferenciální rovnice, symetrie a grupy česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
01DIM1 Diskretní matematika 1 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
01DIM2 Diskretní matematika 2 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
01DIMA3 Diskrétní matematika 3 česky Předmět je vypsán
02DEF2 Dějiny fyziky 2 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02EXF Experimentální fyzika ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02PRA1 Fyzikální praktikum 1 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02PRA2 Fyzikální praktikum 2 česky KZ 6 0+4 Předmět je vypsán
02FYS1 Fyzikální seminář 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
04AKS Konverzační seminář v angličtině česky Z 1 0+2 Předmět je vypsán
02LCF1 Laboratorní cvičení z fyziky 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02LCF2 Laboratorní cvičení z fyziky 2 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
00MAM1 Matematické minimum 1 česky Předmět je vypsán
00MAM2 Matematické minimum 2 česky Předmět je vypsán
02NSAD1 Nástroje pro simulace a analýzu dat 1 Z 2 2P+0C Předmět je vypsán
15CH1 Obecná chemie 1 Z 3 2+1 Předmět je vypsán
15CH2 Obecná chemie 2 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 4 3+1 Předmět je vypsán
01SAM Seminář aplikované matematiky česky Předmět je vypsán
02SMF Seminář matematické fyziky česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01SSM1 Seminář současné matematiky 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02STR Speciální teorie relativity ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01TOP Topologie česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů česky Předmět je vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-2 Tělesná výchova - 2
 
Z 1 Předmět je vypsán
TV-3 Tělesná výchova - 3
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
TV-4 Tělesná výchova - 4
 
Z 1 0+2 Předmět je vypsán
18ZALG Základy algoritmizace česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
02ZM1 Základy fyzikálních měření 1 ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
02ZM2 Základy fyzikálních měření 2 KZ 4 0P+4L Předmět je vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
02UFEC Úvod do fyziky elementárních částic česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
02UKT Úvod do kvantové teorie Předmět je vypsán
02UKP Úvod do křivek a ploch
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
02UKP1 Úvod do křivek a ploch 1 Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
02UKP2 Úvod do křivek a ploch 2 Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky česky Z 3 2+1 Předmět je vypsán
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023620-BSPMIMFV.html