Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra aplikované informatiky v dopravě

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
14VZ 3D vizualizace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
14ASD-E Algorithm and Data Structures
 
anglicky KZ 3 0P+2C+8B Předmět není vypsán
14AP-E Algorithm and Programming anglicky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
14ASD Algoritmizace a datové struktury česky KZ 3 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14AS Algoritmizace a datové struktury
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14AP Algoritmizace a programování česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
14YALG Algoritmy počítačové
 
Předmět není vypsán
14XARA Alter.řeš.vysokorych
 
Předmět není vypsán
14XARD Alter.řešení vysok.r
 
Předmět není vypsán
14AZ Analýza a zpracování dat
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14Y1AV Animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14ANM Aplikace numerických metod
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
14YAPG Aplikace počítačové grafiky
 
Předmět není vypsán
14YAPS Architektury počítačových systémů
 
Předmět není vypsán
14AM Automatizace a měření česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
14XATD Automatizace a tech.
 
Předmět není vypsán
14YAP Automatizace v poště
 
Předmět není vypsán
14WAP Automatizace v poště
 
Předmět není vypsán
14Y1AP Automatizace v poště
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14YADS Automatizované dopravní systémy
 
Předmět není vypsán
14Y1BE Bezbariérová doprava
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YBM Bezdrátová multimédia
 
Předmět není vypsán
14Y2BSI Bezdrátové sítě
 
Předmět není vypsán
14BOI Bezpečnost a ochrana informace
 
Předmět není vypsán
14BS Bezpečnost a spolehlivost
 
Předmět není vypsán
14BSA Bezpečnost software - ADA
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
14YADA Bezpečnost softwaru - ADA
 
Předmět není vypsán
14Y2BS Bezpečnost softwaru - ADA
 
česky Předmět není vypsán
14YBIS Bezpečnost v informačních systémech
 
Předmět není vypsán
14YBA1 Bezpečnostní analýza a spolehlivost 1
 
Předmět není vypsán
14YBA2 Bezpečnostní analýza a spolehlivost 2
 
Předmět není vypsán
14BKA Bezpečnostně kritické aplikace v ITS
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2BK Bezpečnostně kritické aplikace v ITS
 
Předmět není vypsán
14BIG Big Data česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14Y1BM Biometrické metody
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14CITS-E C-ITS Systems anglicky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
14CITS C-ITS Systémy Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
14CAD1 CAD 1
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14CAD2 CAD 2
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14Y2C1 CATIA I
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2C2 CATIA II
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14CA CAx systémy
 
česky KZ 3 1+2 Předmět není vypsán
14YCS Citlivost soustav
 
Předmět není vypsán
14Y2CS Citlivost soustav
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PPRP-E Computer Aided Project Management anglicky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
14KSP-E Constructing with Computer Aid
 
anglicky KZ 2 0P+2C+8B Předmět není vypsán
14CISC Cyber Infrastructure for Smart Cities
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
14CISC-E Cyber Infrastructure for Smart Cities anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
14DMB Data Mining and Big Data Předmět je vypsán
14PD-E Data processing anglicky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
14DATS-E Database Systems
 
anglicky KZ 2 1P+1C+10B Předmět není vypsán
14YDBS Databázové a present
 
Předmět není vypsán
14DPS Databázové a prezentační systémy
 
Předmět není vypsán
14DAPS Databázové a prezentační systémy
 
česky Předmět není vypsán
14DATS Databázové systémy česky KZ 2 1P+1C+10B Předmět je vypsán
14DB Databázové systémy
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14Y2DS Databázové systémy SQL, ORACLE
 
česky Předmět není vypsán
14YDS Databázové systémy SQL, ORACLE
 
Předmět není vypsán
14DM Datamining
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14DMG Datamining česky KZ 2 0P+2C+10B Předmět je vypsán
14YDST Datové struktury v programování
 
Předmět není vypsán
14XDIV Detekce a identifik. vozidel
 
Předmět není vypsán
14YDM Digitální media
 
Předmět není vypsán
14DPK Digitální podpora projektování pozemních komunikací česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
14DZT Digitální podpora projektování železničních tratí česky Z 0 0P+2C Předmět je vypsán
1411DP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
14XNDP Diplomová práce
 
česky KZ 18 0P+20C+70B Předmět není vypsán
14XDP Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
14X24D Diplomová práce (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
14DPC Diplomová práce (pro obor BD)
 
česky Z 9 0+2 Předmět není vypsán
14DPB Diplomová práce (pro obor BI)
 
česky Z 5 0+4 Předmět není vypsán
14DPE Diplomová práce (pro obor EM)
 
česky Z 15 0+19 Předmět není vypsán
14XIDP Diplomová práce (pro obor IS)
 
KZ 22 0P+24C Předmět není vypsán
14XNDD Diplomová práce pro studijní program DS
 
česky Z 18 0P+20C Předmět je vypsán
14XNDS Diplomová práce pro studijní program IS Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
14XNDM Diplomová práce pro studijní program LA
 
česky Z 18 0P+20C+70B Předmět je vypsán
14DIVT Dopravní inženýrství s podporou výpočetní techniky
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14Y2TDMS Dopravní modelování a simulace
 
anglicky Předmět není vypsán
14Y2DMS Dopravní modelování a simulace
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14DMS Dopravní modelování a simulace
 
anglicky Z 4 1P+3C Předmět není vypsán
14DSIM Dopravní simulace
 
česky Z 3 0P+2C Předmět není vypsán
14XDS Dopravní sál Fak.dop
 
Předmět není vypsán
14XD4 Double degree magisterský projekt
 
Předmět není vypsán
14YDKS Družicové mobilní komunikační systémy
 
Předmět není vypsán
14YDT Družicové telekomunikační systémy
 
Předmět není vypsán
14DTS Družicové telekomunikační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2DT Družicové telekomunikační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2EK Efektivní komunikace
 
Předmět není vypsán
14EAT Ekonomické analýzy v prostředí tabulkových kalkulátorů
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14YEM Elektrická měření
 
Předmět není vypsán
14ENIK Elektronika česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
14ELN Elektronika
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14YEL Elektronika
 
Předmět není vypsán
14ELT Elektrotechnika
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
14FCL Future Cities Laboratory
 
anglicky KZ 3 0P+3C Předmět není vypsán
14FCL-E Future Cities Laboratory anglicky KZ 3 0P+3C Předmět je vypsán
14YFCH Fyzikální chemie
 
Předmět není vypsán
14Y1GD GIS a digitalizace map
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14GEA Genetické a evoluční algoritmy
 
Předmět není vypsán
14GISS Geografické informační systémy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14YGIS Geografické informační systémy a jejich aplikace
 
Předmět není vypsán
14GLOT Globální telekomunikace
 
česky Předmět není vypsán
14GTMP Globální telekomunikace - GSM
 
Předmět není vypsán
14GTM Globální telekomunikace - GSM
 
Předmět není vypsán
14W1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
14Y1HW Hardware počítačů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14WHW Hardware počítačů
 
Předmět není vypsán
14Y2HW Hardware počítačů
 
Předmět není vypsán
14YHD Hypertextové dokumenty
 
Předmět není vypsán
14Y2IP Informatické praktikum
 
Předmět není vypsán
14IPK1 Informatické praktikum 1
 
česky Předmět není vypsán
14IP1 Informatické praktikum 1
 
česky Předmět není vypsán
14IPK2 Informatické praktikum 2
 
Předmět není vypsán
14IF2 Informatické praktikum 2
 
anglicky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
14IP2 Informatické praktikum 2
 
česky Předmět není vypsán
14IB Informační bezpečnost
 
Předmět není vypsán
14IPT Informační prostředí
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
14IS Informační systémy
 
Předmět není vypsán
14ISYS Informační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14IFS Informační systémy
 
česky Předmět není vypsán
14ISTP Informační systémy a technologie
 
Předmět není vypsán
14ISTA Informační systémy a technologie
 
česky Předmět není vypsán
14ISTL Informační systémy a technologie
 
Předmět není vypsán
14IST Informační systémy a technologie
 
Předmět není vypsán
14YISD Informační systémy v
 
Předmět není vypsán
14ISD Informační systémy v dopravě
 
Předmět není vypsán
14ISYD Informační systémy v dopravě česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
14IFSD Informační systémy v dopravě
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14ISVD Informační systémy v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
14YIS1 Informační systémy ve veřejné osobní dopravě 1
 
Předmět není vypsán
14YIS2 Informační systémy ve veřejné osobní dopravě 2
 
Předmět není vypsán
A14ITP Informační technologie pro řízení projektů
 
Předmět není vypsán
14ITP Informační technologie pro řízení projektů
 
česky Předmět není vypsán
14YITP Informační technologie pro řízení projektů
 
Předmět není vypsán
14ITV Informační technologie v dopravě
 
Předmět není vypsán
14YIDM Integrace digitálních médií
 
Předmět není vypsán
14YID1 Inteligentní doprav.
 
Předmět není vypsán
14YID2 Inteligentní doprav.
 
Předmět není vypsán
14YIDP Inteligentní dopravní systémy
 
Předmět není vypsán
14XIDS Inteligentní dopravní systémy
 
Předmět není vypsán
14Y2IS Inteligentní systémy v poštovních službách
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YIAP Internetové aplikace PHP
 
Předmět není vypsán
14JADA Jazyk ADA a zabezpečenost programovacích jazyků kritické aplikace
 
Předmět není vypsán
14Y2JM Jednočipové mikropočítače
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
14Y2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YKP Komunikační protokoly
 
Předmět není vypsán
14KSP Konstruování s podporou počítačů česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14KPPK Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
Předmět není vypsán
14KP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
Předmět není vypsán
14YKP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
Předmět není vypsán
14KPP1 Konstruování s podporou počítačů 1 (základy AutoCADu)
 
česky Předmět není vypsán
14WKP2 Konstruování s podporou počítačů 2
 
Předmět není vypsán
14Y1K2 Konstruování s podporou počítačů 2 (AutoCAD, 3D, Map)
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14YKP2 Konstruování s podporou počítačů 2 - 3D modelování
 
Předmět není vypsán
14YLPS Laboratorní měřící systémy
 
Předmět není vypsán
14YLRT Legislativa a regulace telekomunikací
 
Předmět není vypsán
14LIS Letecké informační systémy
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
14XN1 Magisterský projekt 1
 
Z 2 0P+2C+4B Předmět je vypsán
14X11 Magisterský projekt 1
 
Předmět není vypsán
14XN1S Magisterský projekt 1 pro studijní program IS Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
14XN2 Magisterský projekt 2 Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14X12 Magisterský projekt 2
 
Předmět není vypsán
14XN2S Magisterský projekt 2 pro studijní program IS Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
14XN3L Magisterský projekt 3 česky Z 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14XN3 Magisterský projekt 3
 
česky Z 1 0P+4C Předmět je vypsán
14X13 Magisterský projekt 3
 
anglicky Z 4 0P+5C Předmět není vypsán
14XN3S Magisterský projekt 3 pro studijní program IS Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
14XN4L Magisterský projekt 4 česky Z 2 0P+5C+8B Předmět je vypsán
14XN4 Magisterský projekt 4
 
česky Z 8 0P+4C Předmět je vypsán
14X14 Magisterský projekt 4
 
anglicky Z 14 0+14 Předmět není vypsán
14XN4S Magisterský projekt 4 pro studijní program IS Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
14YMIS Management informačních systémů
 
Předmět není vypsán
14Y2MT Management telekomunikačních systémů
 
česky Předmět není vypsán
14MTKS Management telekomunikačních systémů
 
česky KZ 3 2P+1C+10B Předmět není vypsán
14MTSY Management telekomunikačních systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2MT1 Management telekomunikačních systémů 1
 
Předmět není vypsán
14YMGT Management telekomunikačních systémů 1
 
Předmět není vypsán
14WMGT Management telekomunikačních systémů 1
 
Předmět není vypsán
14YGT2 Management telekomunikačních systémů 2
 
Předmět není vypsán
14XNDS-E Master Thesis for study programme IS
 
anglicky Z 16 0P+16C Předmět je vypsán
14XN1S-E Master project 1 for study programme IS
 
anglicky Z 5 0P+4C Předmět je vypsán
14XN2S-E Master project 2 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
14XN3S-E Master project 3 for study programme IS
 
anglicky Z 6 0P+4C Předmět je vypsán
14XN4S-E Master project 4 for study programme IS
 
anglicky Z 10 0P+8C Předmět je vypsán
14YMSW Metodologie SW inženýrství
 
Předmět není vypsán
14MIM-E Microsimulation Models anglicky KZ 3 0P+3C Předmět je vypsán
14MIM Mikrosimulační modelování KZ 3 0P+3C Předmět je vypsán
14YMT Mobilní komunikace
 
Předmět není vypsán
14Y1MP Modelování složitějších sestav a modelů v prostředí parametrického modeláře
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YMOP Modely a objektově orientované programování
 
Předmět není vypsán
14XMCH Modely chování řidič
 
Předmět není vypsán
14MOD Modely dopravních procesů
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
A14MTP Modely transportních procesů
 
Předmět není vypsán
14MTP Modely transportních procesů
 
česky Předmět není vypsán
14MPA Moderní paralelní architektury a jejich programování
 
Předmět není vypsán
14YMPA Moderní počítačové architektury
 
Předmět není vypsán
14MPG Moderní programovací postupy česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14YMNS Multimédia a nové služby
 
Předmět není vypsán
14Y1NP Neparametrické 3D modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14YNVZ Nové a dále vyvíjené železniční systémy
 
Předmět není vypsán
14Y1ND Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14NDB Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
14Y1NH Návrh a programování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1NB Návrh a projektování databází
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1OJ OOP v jazyce JAVA
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14OJEM Objektové modelování
 
česky KZ 3 2+1 Předmět není vypsán
14OJM Objektové modelování
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14YOPP Objektové programování C+C
 
Předmět není vypsán
14Y2OP Objektově orientované programování v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1OP Operační systém
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YOSL Operační systém LINUX
 
Předmět není vypsán
14Y1OL Operační systém LINUX
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14WOSL Operační systém Linux
 
Předmět není vypsán
14YOSU Operační systém UNIX
 
Předmět není vypsán
14Y1OS Operační systémy
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14OS1 Operační systémy 1
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14OS2 Operační systémy 2
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14OSP Operační systémy a programovací metody
 
česky Z,ZK 5 3+2 Předmět není vypsán
14OM Optimalizační modelování
 
česky Předmět není vypsán
14XOU Optimál.uspoř.voz.soustavy....
 
Předmět není vypsán
14XPPM Plošně působící modely
 
Předmět není vypsán
14YPDS Plánování dopravních systémů
 
Předmět není vypsán
14Y1PI Podnikové informační systémy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2P Podnikání v malé a střední firmě
 
Předmět není vypsán
14PBT Pokročilé bezdrátové technologie
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PMD Pokročilé modely pro dopravu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1PM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2PM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
Předmět není vypsán
14YPTM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
Předmět není vypsán
14YPM Pokročilé techniky parametrického a adaptivního modelování
 
Předmět není vypsán
14PT Pokročilé techniky parametrického modelování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14W1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
14Y1PZ Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PNM Possibilistická neurčitost a její modely
 
Předmět není vypsán
14YPG Počítačová grafika
 
Předmět není vypsán
14Y1PG Počítačová grafika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14WPG Počítačová grafika
 
Předmět není vypsán
14YPOG Počítačová gramotnost
 
Předmět není vypsán
14PPD Počítačová podpora dopravního projektování
 
česky KZ 2 0P+2C Předmět není vypsán
14PODP Počítačová podpora dopravního projektování česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
14Y1P2 Počítačová podpora dopravního projektování 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PPRP Počítačová podpora řízení projektů KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
14YPVI Počítačové vidění
 
Předmět není vypsán
14YPDT Praxe dopravní telematiky
 
Předmět není vypsán
14XPXS Praxe pro studijní program IS Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
14YPCR Predikce časových řad
 
Předmět není vypsán
14YPR2 Predikce časových řad 2
 
Předmět není vypsán
14Y2PI Procesní informační systémy v dopravě
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PROM Procesní modelování česky KZ 2 2P+0C+8B Předmět je vypsán
14PAM-E Programming and modelling anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14W1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
14Y1PJ Programovací jazyk C
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14WPJ Programovací jazyk C
 
Předmět není vypsán
14YPJC Programovací jazyk C
 
Předmět není vypsán
14YPJ Programovací jazyk C++
 
Předmět není vypsán
14WPJ2 Programovací jazyk C++
 
Předmět není vypsán
14Y2PJ Programovací jazyk C++
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YPJJ Programovací jazyk Java
 
Předmět není vypsán
14YPJW Programovací jazyky pro WWW
 
Předmět není vypsán
14PRG Programování česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
14YPGR Programování
 
Předmět není vypsán
14PRG1 Programování 1
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
14PRG2 Programování 2
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
14YPC Programování CAD rozhraní
 
Předmět není vypsán
14Y2PH Programování CAD rozhraní
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PAM Programování a modelování Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14Y2PA Programování v AUTOLISPU
 
česky Předmět není vypsán
14Y1PVJ Programování v Javě
 
Předmět není vypsán
14PGP Programové prostředky česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
14X31-E Project 1
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X32P-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
14X32-E Project 2
 
anglicky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
14X33-E Project 3
 
anglicky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14XDD1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
14XDM1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
14XDA1 Projekt - diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
14XDM2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
14XDD2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
14XDA2 Projekt - diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
14X31 Projekt 1
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X21 Projekt 1
 
Předmět není vypsán
14X31D Projekt 1 DOS
 
česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
14X31S Projekt 1 ITS česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X31L Projekt 1 LED česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X31U Projekt 1 TUL
 
česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
14X32P Projekt 2
 
česky Z 2 0P+1C Předmět není vypsán
14X32 Projekt 2 česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
14X22 Projekt 2
 
Předmět není vypsán
14X32D Projekt 2 DOS
 
česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
14X32S Projekt 2 ITS česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X32L Projekt 2 LED
 
česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X32U Projekt 2 TUL
 
česky Z 2 0P+3C Předmět není vypsán
14X33 Projekt 3 česky Z 2 0P+1C Předmět je vypsán
14X23 Projekt 3
 
Předmět není vypsán
14X33D Projekt 3 DOS
 
česky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
14X33S Projekt 3 ITS česky Z 2 0P+2C Předmět je vypsán
14X33L Projekt 3 LED
 
česky Z 2 0P+3C Předmět je vypsán
14X33U Projekt 3 TUL
 
česky Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
14X15 Projekt 5
 
Předmět není vypsán
14X16 Projekt 6
 
Předmět není vypsán
14X17 Projekt 7
 
Předmět není vypsán
14X18 Projekt 8
 
Předmět není vypsán
14X05 Projekt AI,DI,ME - 05. semestr
 
Předmět není vypsán
14X06 Projekt AI,DI,ME - 06. semestr
 
Předmět není vypsán
14X07 Projekt AI,DI,ME - 07. semestr
 
Předmět není vypsán
14X08 Projekt AI,DI,ME - 08. semestr
 
Předmět není vypsán
14X09 Projekt AI,DI,ME - 09. semestr
 
Předmět není vypsán
14X10 Projekt AI,DI,ME - 10. semestr
 
Předmět není vypsán
14X24 Projekt a diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
14Y2PMA Projektový management
 
Předmět není vypsán
14Y1PA Prostorové 3D modelování v prostředí AutoCADu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YPMR Provoz městských rychlodrah
 
Předmět není vypsán
14YPZS Prvky zabezpečovacích systémů
 
Předmět není vypsán
14PD Práce s daty Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
14WPEU Právo elektronických komunikací
 
Předmět není vypsán
14YPEU Právo elektronických komunikací EU
 
Předmět není vypsán
14PEU Právo elektronických komunikací EU a ČR
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2PE Právo elektronických komunikací v EU a ČR
 
česky Předmět není vypsán
14YPIS Právo informačních systémů a kriminalita na internetu
 
Předmět není vypsán
14RKS Radiokomunikační sítě
 
Předmět není vypsán
14WRKS Radiokomunikační sítě
 
Předmět není vypsán
14YRKS Radiokomunikační sítě
 
Předmět není vypsán
14YRBI Risk a bezpečnost v informačních systémech
 
Předmět není vypsán
14RD-E Robotics in Transport
 
Předmět není vypsán
14ROD Robotika v dopravě
 
Předmět není vypsán
14RVD Robotika v dopravě
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
14RD Robotika v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
14XBBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 6B Předmět není vypsán
14X17K Seminář k bakalářské práci 1 (pro komb.formu studia)
 
Předmět není vypsán
14X18K Seminář k bakalářské práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
1411DS Seminář k diplomové práci
 
Předmět není vypsán
14XN4K Seminář k diplomové práci
 
česky Z 8 8B Předmět není vypsán
14SDP1 Seminář k diplomové práci 1
 
Předmět není vypsán
14X22K Seminář k diplomové práci 1 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
14SDP2 Seminář k diplomové práci 2
 
Předmět není vypsán
14X23K Seminář k diplomové práci 2 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
14SDP3 Seminář k diplomové práci 3
 
Předmět není vypsán
14X24K Seminář k diplomové práci 3 (pro kombinovanou formu studia)
 
Předmět není vypsán
14SIS Seminář z informačních systémů
 
Předmět není vypsán
14SSZ Silniční signalisač. zařízení
 
Předmět není vypsán
14SE Silnoproudá elektrotechnika
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14XSDP Simulace dopr.syst.,
 
Předmět není vypsán
14YSMT Sitě a multimediální technika
 
Předmět není vypsán
14SIAW Služby internetu a tvorba WWW stránek
 
česky Předmět není vypsán
14SITW Služby internetu a tvorba WWW stránek
 
Předmět není vypsán
14SIW Služby internetu a tvorba WWW stránek
 
Předmět není vypsán
14YSIW Služby internetu a tvorba www
 
Předmět není vypsán
14TSC-E Smart City Technologies anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
14YSAC Snímače, akční členy
 
Předmět není vypsán
14SBD Software v bezpečnosti dopravy
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
14XSDS Spolehlivost dopravn
 
Předmět není vypsán
14SBIS Standardy bezpečnosti informačních systémů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14YSIS Strategické informační systémy
 
Předmět není vypsán
14Y1SP Strategické plánování v E-podnikání
 
česky Předmět není vypsán
14SA Systémová analýza
 
Předmět není vypsán
14SYA Systémová analýza
 
Předmět není vypsán
14SSD Systémová strategie dopravy
 
Předmět není vypsán
A14SI Systémové inženýrství
 
Předmět není vypsán
14SYN Systémové inženýrství
 
anglicky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14SI Systémové inženýrství
 
česky Z,ZK 4 2+1 Předmět není vypsán
14SRD Systémy řízení dopravních prostředků
 
Předmět není vypsán
14YSP1 Sítě a principy architektury komunikačních síti 1
 
Předmět není vypsán
14YSP2 Sítě a principy architektury komunikačních síti 2
 
Předmět není vypsán
14SIAP Sítě a protokoly
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
14YSOS Sítě a síťové operační systémy
 
Předmět není vypsán
14SSS Sítě a síťové operační systémy
 
česky Předmět není vypsán
14SOS Sítě a síťové operační systémy
 
Předmět není vypsán
14XTPD Tech.probl.digit.želez.telek.
 
Předmět není vypsán
14YTES Technologie elektronických systémů
 
Předmět není vypsán
14TSC Technologie pro Smart Cities
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
14TSJ Technologie spojů
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
14TK Telekomunikace
 
Předmět není vypsán
14TEL Telekomunikace česky KZ 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
14TC Telekomunikace
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
14TLK Telekomunikace
 
česky Předmět není vypsán
14TAMS Telekomunikace a místní sítě česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
14TITS Telekomunikace pro ITS
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
14TKS Telekomunikační kabelové sítě
 
Předmět není vypsán
14YTKS Telekomunikační kabelové sítě
 
Předmět není vypsán
14WTKS Telekomunikační kabelové sítě
 
Předmět není vypsán
14YTKP Telekomunikační právo ČR
 
Předmět není vypsán
14WTKP Telekomunikační právo ČR
 
Předmět není vypsán
14XTKS Telekomunikační služ
 
Předmět není vypsán
A14TSM Telekomunikační služby a multimédia
 
Předmět není vypsán
14TSM Telekomunikační služby a multimédia
 
česky Předmět není vypsán
14TKMS Telekomunikační systémy
 
česky Předmět není vypsán
14TLSY Telekomunikační systémy
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
14Y2TU Telekomunikační systémy a multimédia
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14TSYD Telekomunikační systémy pro dopravní aplikace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y1TD Teorie designu
 
česky Předmět není vypsán
14Y2TD Teorie desingu
 
Předmět není vypsán
14TIS Teorie informačních a řídících systémů
 
Předmět není vypsán
14TETK Textové editory a tabulkové kalkulátory
 
česky Předmět není vypsán
14TET Textové editory a tabulkové kalkulátory
 
česky Předmět není vypsán
14XN1C Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
14XN1C-E Thesis 1
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
14XN2C Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět není vypsán
14XN2C-E Thesis 2
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
14TMS Traffic Microsimulation Předmět je vypsán
14XPXS-E Training course for study programme IS
 
anglicky Z 4 0P+4C Předmět je vypsán
14YTR Tribologie
 
Předmět není vypsán
14YTME Trvalá média
 
Předmět není vypsán
14TOPR Tvorba a ochrana informačního prostředí
 
Předmět není vypsán
14TOP Tvorba a ochrana informačního prostředí
 
Předmět není vypsán
14YTI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
Předmět není vypsán
14Y1TI Tvorba interaktivních internetových aplikací
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14TPT Tvorba právních a technických předpisů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
14TEU Tvorba skriptů a maker pro ekonomické úlohy
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14Y1TF Tvorba technické fotodokumentace
 
česky Předmět není vypsán
A14TZB Tvorba znalostních bází firmy
 
Předmět není vypsán
14TZB Tvorba znalostních bází firmy
 
česky Předmět není vypsán
14YUR Udržitelný rozvoj
 
Předmět není vypsán
14Y2UI Umělá inteligence
 
česky KZ 2 2P+0C+8B KZ 2 2P+0C+8B Předmět není vypsán
14WUI Umělá inteligence
 
Předmět není vypsán
14YUI Umělá inteligence a expertní systémy
 
Předmět není vypsán
14YUI2 Umělá inteligence a expertní systémy 2
 
Předmět není vypsán
14UES Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě
 
anglicky ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2UES Umělá inteligence a expertní systémy v dopravě
 
anglicky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14YUNS Umělé neuronové sítě
 
Předmět není vypsán
14YUS2 Umělé neuronové sítě 2
 
Předmět není vypsán
14YUK Užitá kybernetika
 
Předmět není vypsán
14YVR Virtuální realita
 
Předmět není vypsán
14Y1VB Visual Basic
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14YZZP Vliv znečištění na životní prostředí
 
Předmět není vypsán
14XVNS Využ.um.neur.sítí pro det.neho
 
Předmět není vypsán
14XVRS Využ.říd.syst.TERM10
 
Předmět není vypsán
14Y1VM Vývoj aplikací pro mobilní zařízení
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y2WJ WWW pro pokročilé - JAVA
 
česky Předmět není vypsán
14YWJ WWW pro pokročilé - Java
 
Předmět není vypsán
14Y1WG Webdesign
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1W1 Webdesign 1
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14Y1W2 Webdesign 2
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14WS1 Webdesign s webovými standardy 1
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14WS2 Webdesign s webovými standardy 2
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14ZJA Zabezpečenost programovacích jazyků pro kritické aplikace
 
Předmět není vypsán
14ZBS Znalostní báze společností
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
14YZS Znalostní systémy
 
Předmět není vypsán
14ZDA Zpracování dat česky Z 3 0P+2C Předmět je vypsán
14ZDAL Zpracování dat v letecké dopravě česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
14Y1ZA Základy animace a vizualizace
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
14Y2ZA Základy animace a vizualizace
 
Předmět není vypsán
14YZA Základy animace a vizualizace
 
Předmět není vypsán
14ZLEN Základy elektroniky česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
14ZAET Základy elektrotechniky
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
14ZE1 Základy elektrotechniky 1
 
Předmět není vypsán
14ZEL1 Základy elektrotechniky 1 česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět je vypsán
14ZE2 Základy elektrotechniky 2
 
Předmět není vypsán
14ZEL2 Základy elektrotechniky 2 česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
14ZINF Základy informatiky
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14ZI Základy informatiky
 
česky KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
14YZOS Základy operačních systémů
 
Předmět není vypsán
14Y1ZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14YZPM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
Předmět není vypsán
14YZM Základy parametrického a adaptivního modelování
 
Předmět není vypsán
14ZM Základy parametrického modelování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14Y1ZJ Základy programování v jazyce JAVA
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14W1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu
 
česky KZ 4 8 Předmět není vypsán
14Y1UP Úpravy závěrečných prací v MS Wordu
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14UATT Úvod do automatizační a telekomunikační techniky
 
česky KZ 2 3+0 Předmět není vypsán
14UDS2 Úvod do doprav.a spojov.inž.2
 
Předmět není vypsán
14YUHW Úvod do hardware počítačů
 
Předmět není vypsán
14WUHW Úvod do hardware počítačů
 
Předmět není vypsán
14YUW2 Úvod do hardware počítačů 2
 
Předmět není vypsán
14YULS Úvod do logistických systémů
 
Předmět není vypsán
14YUPS Úvod do počítačových sítí
 
Předmět není vypsán
14YUPR Úvod do problému radiomobilů
 
Předmět není vypsán
14UPRO Úvod do programování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
14UPG Úvod do programování
 
česky Předmět není vypsán
14UP Úvod do programování
 
Předmět není vypsán
14YUSI Úvod do softwarového inženýrství
 
Předmět není vypsán
14UZST Úvod do zabezpečovací a spojové techniky
 
Předmět není vypsán
14UZS Úvod do zabezpečovací a spojové techniky
 
česky Předmět není vypsán
14YUZM Úvod do znalostního managementu
 
Předmět není vypsán
14YUZO Úvod do zpracování obrazu a editace videa
 
Předmět není vypsán
14XGKM Člověk a globální ko
 
Předmět není vypsán
14XGK Člověk a globální komunikace
 
Předmět není vypsán
14YCMM Číslicové měřící moduly
 
Předmět není vypsán
14YCMP Číslicové měřící přístroje
 
Předmět není vypsán
14YCZS Číslicové zpracování
 
Předmět není vypsán
14Y2CZ Číslicové zpracování signálu
 
Předmět není vypsán
14YRSY Řídící systémy
 
Předmět není vypsán
14RSD Řídící systémy silniční dopravy
 
Předmět není vypsán
14YRTP Řízení technologických procesů
 
Předmět není vypsán
14YZZS Železniční zabezpečovací systémy
 
Předmět není vypsán
14ZZS Železniční zabezpečovací systémy
 
Předmět není vypsán
14WZZS Železniční zabezpečovací systémy
 
Předmět není vypsán
14ZZT Železniční zabezpečovací technika
 
Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra16114.html