Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programovací jazyk C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1PJ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Programovací jazyk C. Základní rysy jazyka (datové typy, syntaxe, příkazy). Některé knihovní funkce, podprogramy, ukazatele, řetězce, dynamická alokace paměti, práce se soubory, struktury. Implementace abstraktních datových typů (fronta, zásobník, spojový seznam). Programovací techniky (třídění, řazení, hledání) v jazyce C.

Požadavky:

Znalost algoritmizace a základních algoritmických konstruktů (cykly, větvení).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty detaily, speciality programovacího jazyka C, seznámit je s úskalími jazyka a využít je při tvorbě programů a implementaci abstraktních datových typů.

Studijní materiály:

Herout P.: Učebnice jazyka C - 1. a 2. díl, 5. vydání, KOPP, 2008

Pelánek R.: Programátorská cvičebnice - Algoritmy v příkladech, Computer Press, 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24065505.html