Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy elektrotechniky 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ZEL1 Z,ZK 5 3P+2C česky
Přednášející:
Vít Fábera, Tomáš Musil, Jindřich Sadil
Cvičící:
Vít Fábera, Tomáš Musil, Jindřich Sadil
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Elektrotechnické názvosloví, teorie elektronu, statická elektřina, vodivost materiálů, elektrický odpor, rezistory, kapacita, kondenzátory, indukčnost, cívky, zdroje, stejnosměrné obvody - metody postupného zjednodušování, superpozice, metoda uzlových napětí a smyčkových proudů, charakteristické hodnoty periodických průběhů obvodových veličin, teorie stříd. proudu, 3-fázová soustava, střídavé obvody - symbolicko-komplexní metoda, výkony, filtry.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Osvojení základních znalostí dle požadavků nařízení komise (ES) 2042/2003 (modul 3. - úroveň 1).

Studijní materiály:

Vysoký P., Malý K., Fábera V.: Základy elektrotechniky, Brno 2003

Havlíček V., Pokorný M., Zemánek I.: Elektrické obvody 1, ČVUT 2005

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7266006.html