Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Genetické a evoluční algoritmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14GEA ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy genetických a evolučních algoritmů a s východisky v Darwinově evoluční teorii. Jsou diskutována i odlišná schémata jako Simulované žíhání a samoorganizující mapy (především SOMA). Studentům jsou představeny i algoritmy genetického programování. Studenti jsou seznámeni s praktickými aplikacemi z oblasti optimalizace a symbolické regrese pomocí GA, ES a GPA. V rámci studia mají možnost si algoritmy prakticky vyzkoušet. V předmětu jsou rovněž vysvětlovány základní poznatky informační dynamiky GA, ES a GPA, aby je studenti mohli efektivně aplikovat.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1767306.html