Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mikrosimulační modelování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14MIM KZ 3 0P+3C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Základní znalosti z oblasti dopravního modelování a simulací budou rozšířeny o aplikování algoritmů řízení dopravy do dopravních mikrosimulačních modelů používané v ITS. Bude se jednat například o návrh algoritmů pro dynamické řízení SSZ, preferenci chodců, dynamické směrování vozidel v síti, liniové řízení dopravy, přejezdové zabezpečovací zařízení či preferenci VHD. Algoritmy budou studenti sami navrhovat, aplikovat, testovat a optimalizovat.

Požadavky:

základní počítačové dovednosti, základy dopravního inženýrství, základy tvorby dopravních mikrosimulačních modelů, základy algoritmizace

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozšíření kompetencí studentů z oblasti dopravního modelování a simulací. Dopravní mikrosimulační modely budou rošířeny o algoritmy řízení dopravy, používané v inteligentních dopravních systémech.

Studijní materiály:

- Základy dopravního inženýrství / Kočárková Dagmar, Kocourek Josef, Jacura Martin

- Pozemní komunikace 10 : Dopravní inženýrství / Petr Jirava, Petr Slabý

- ČSN 73 6102, TP 188, TP 135, TP 81

- VISVAP User Manual, PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe, Germany

- PTV VISSIM User Manual, PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe, Germany

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6212306.html