Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová grafika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1PG KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Těžištěm tohoto předmětu je především rastrová počítačová grafika, resp. práce v poloprofesionální grafickém softwaru s rastrovou grafikou. Po úvodním seznámením s teorií počítačové grafiky, především pojmy rozlišení, pixel, barvy, se student seznámí i s různými technologiemi a hardware jako jsou například monitory a grafické karty počítačů. Hlavní část předmětu je práce v Adobe Photoshop a Gimp - práce s vrstvami, filtry a kanály.

Požadavky:

Základní znalost práce s OS Windows.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat kompetence pro práci s poloprofesionálním grafickým softwarem. Umět pracovat s vrstvami, rozlišením a barvami. Teorie poskytne přehled v jednotlivých grafických formátech i v hardware, který přímo počítačovou grafiku ovlivňuje.

Studijní materiály:

Tůma, T.: Počítačová grafika a design. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1784-2.

Hashimoto, A.: Velká kniha digitální grafiky a designu. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2166-5.

Žára, J. et al.: Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Brno : Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24065405.html