Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Future Cities Laboratory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14FCL-E KZ 3 0P+3C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zdeněk Lokaj, Michal Mlada, Miroslav Svítek, Martin Šrotýř, Miroslav Vaniš
Cvičící:
Zdeněk Lokaj, Michal Mlada, Miroslav Svítek, Martin Šrotýř, Miroslav Vaniš
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Architektura systémů měst budoucnosti (s důrazem na C-ITS) a referenční projekty, popis technologických řešení a principy fungování aplikací měst budoucnosti, bezdrátová telekomunikační řešení pro C-ITS systémy (ITS-G5, LTE-V, atp.), bezpečnostní architektura, ochrana dat a osobních údajů, testování systémů a ověřování funkčních parametrů, posuzování technických parametrů aplikací měst budoucnosti, metody sběru dat a jejich zpracování.

Požadavky:

Předpokladem je absolvování bakalářského studia v rozsahu a náplni ekvivaletního studia na FD.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení s architektonickými, funkčními a technologickými aspekty systémů měst budoucnosti, včetně bezpečnosti komunikace, zabezpečení dat a ochrany osobních údajů. Rovněž budou prezentovány metody sběru dat, jejich zpracování a posuzování shody.

Studijní materiály:

Strukturovaná PP prezentace

Zelinka,T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9,

Sauter, M.: From GSM to LTE-A. John Wiley & Sons, 2014, ISBN 978-04-709-7823-8.

Poznámka:
Poznámka učitele Zdeněk Lokaj:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6830706.html