Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy elektrotechniky 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14ZE1 KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět dává základní znalosti o zákonitostech stejnosměrného proudu, střídavého harmonického proudu na principu fázorů a impedancí. Rovněž jsou uvažovány obecné opakující se průběhy i průběhy jednorázové. Jsou probírány základní vlastnosti zpětnovazebních obvodů a přechod od analogových průběhů k průběhům diskrétním. Uvedeny jsou vlastnosti polovodičových prvků. Z elektrotechnických strojů jsou uvedeny principy a vlastnosti elektrických motorů a transformátorů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23362105.html