Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Automatizace a měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14AM Z,ZK 6 3P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Seznámení s pojmy agent, racionální agent, jejich ztotožnění s prvky dopravních systémů, analogie v přírodě, regulace v otevřené smyčce a řízení v uzavřeném regulačním obvodu, reaktivní systémy. Identifikace dynamických systémů. Měření základních elektrotechnických a fyzikálních veličin, měření na stejnosměrné i střídavé jednofázové i třífázové soustavě. Stejnosměrné a střídavé elektrické motory, rozvodné soustavy. Připojování spotřebičů.

Požadavky:

Znalost řešení diferenciálních rovnic a jejich soustav. Zápočet bude udělen za odevzdané referáty z laboratorních cvičení, zkouška bude písemná. Požadavky ke zkoušce budou zveřejněny na webových stránkách předmětu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Prohloubení znalostí z programování, výpočty nejistot, konečné automaty a ukázky implementace konečných automatů, laboratorní cvičení. Materiály a zadání laboratorních cvičení budou zveřejněny na webových stránkách předmětu.

Cíle studia:

Seznámit studenty se základy automatizace dopravních systémů, identifikací systémů, používanými elektrickými pohony a měřením příslušných elektrických a dalších fyzikálních veličin (odpor, napětí, proud, impedance, frekvence, fázový posun, výkon, práce, ...).

Studijní materiály:

Elektrotechnická měření. BEN 2002

Milan Vrožina, Zora Jančíková, Jiří David, Milan Vrožina, Zora Jančíková: Identifikace systémů, VŠB, 2012

Poznámka:
Další informace:
https://www.fd.cvut.cz/personal/xfabera/14AM/14AM.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3821206.html