Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Telekomunikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TEL KZ 3 2P+1C+10B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Přehled současného stavu a očekávání rozvoje celého portfolia telekomunikačních služeb, ekonomické a legislativní aspekty návrhu a provozování telekomunikačních sítí a poskytování telekomunikačních služeb, identifikace a kvantifikace hierarchicky uspořádaných telekomunikačních sítí a služeb v využitím performačních parametrů, přehled a popis typických telekomunikačních služeb používaných pro dopravní aplikace a specificky pro logistiku.

Požadavky:

Bakalářské studiu na technické univerzitě ekvivaletní rosahem a zaměřením ČVUT FD

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy a uspořádání telekomunikačních sítí (telekomunikační sítě a služby, telekomunikační sítě, spojové/paketové principy, fyzická přenosová vrstva, kódování, modulace, hierarchie sítí)

2.Páteřní a přístupové telekomunikační systémy, (páteřní řešení, terestrické přístupové sítě),

3.Datové systémy (RM OSI a TCP/IP, TCP/IP a jeho úloha v telekomunikacích, protokol Ethernet, geneze a jeho současná úloha v telekomunikacích, datové telekomunikační služby s řízenou kvalitou, VPN, Internet/Intranet/Extranet,

4.Bezdrátové přístupové systémy (WiFi)

5.Mobilní telekomunikační sítě a služby, jednotlivé generace, stav oboru a vývojové trendy

6.Telekomunikační řešení pro dopravní systémy

Osnova cvičení:

1.Na seminářích jsou diskutovány praktické případy užití probíraných telekomunikačních technologií a principů.

2.Studenti realizují 2 laboratorní úlohy zaměřené na praktické ověření probíraných znalostí.

a.První úloha je z oblasti Ethernetu a strukturované kabeláže,

b.druhá úloha se týká IP sítí, WiFi technologií a používání diagnostických nástrojů.

3.Studenti se zúčastní exkurze do laboratoře Certilab

Cíle studia:

Charakteristika současného stavu a očekávání v oblasti telekomunikačních služeb, vazby mezi parametry telekomunikačních sítí a služeb, řízení kvality telekomunikačních služeb, specifické požadavky na telekomunikační služby pro dopravní aplikace a speciálně pro logistiku, legislativní a ekonomické aspekty poskytování telekomunikačních služeb.

Studijní materiály:

Strukturovaná MS PP prezentace,

Zelinka,T., Svítek, M.: Telekomunikační řešení pro informační systémy síťových odvětví, Grada 2009, ISBN 978-80-247-3232-9,

Jirovsky, V., Novak, M., Svitek, M., Votruba, Z., Zelinka, T.,: Transport Telematics – Systemic View. Edited by Tomas Zelinka. WSEAS press, Athens 2013, ISBN: 978-1-61804-144-9,

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6336206.html