Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programming and modelling

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PAM-E Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Vít Fábera
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Objektově orientované programování, dynamická paměť, dědění, genericita, knihovna STL, abstraktní datové typy, programovací techniky, rekurze, složitost algoritmů, Lindenmeyerovy gramatiky, paralismy v přírodě a reálných systémech, paralelní počítačové systémy, paralelní programování, diskrétní simulace, modelování procesů, modelování As-Is a To-Be, získávání analytických podkladů pro modelování, jazyk BPMN, SW Bizagi, tvorba modelu a životní cyklus.

Požadavky:

Absolvování předmětů Algoritmizace a datové struktury, Programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti pro vytváření složitějších programů v C++, porozumět objektovému programování a aplikovat jej při implementaci řešení úloh, seznámit se základy paralelního programování, diskrétních simulací a modelováním v dopravě, procesní modelování.

Studijní materiály:

Racek Stanislav, Kvoch Martin: Třídy a objekty C++, KOPP 1998

Pelánek Radek: Programátorská cvičebnice - Algoritmy v příkladech, Computer Press Brno, 2012

MATLOFF, Norm. Programming on Parallel Machines [online], http://heather.cs.ucdavis.edu/ mat- loff/158/PLN/ParProcBook.pdf

Webové stránky organizace zastřešující jazyk BPMN http://www.bpmn.org/

Poznámka:
Poznámka učitele Vít Fábera:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6824006.html