Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační systémy v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ISYD Z,ZK 7 2P+4C česky
Garant předmětu:
Marek Kalika
Přednášející:
Marek Kalika, Jana Kaliková, Jan Krčál
Cvičící:
Marek Kalika, Jana Kaliková, Jan Krčál
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Teoretický základ, pojmy a souvislosti s IS. Architektura a cloudové koncepce služeb. eGovernment - struktura. Elektronická komunikace a podpis. Životní cyklus IS a IT projekty. Typy informačních systémů a konkrétní implementace v dopravě. Role, procesy, řízení, optimalizace v IS. Datové typy Oracle. SQL Developer, SQL dotazy. Komplexní příklad a programování webové aplikace.

Požadavky:

vstup:základní znalosti z oblasti návrhu relačních databázových systémů

požadavky na zakončení předmětu: přednášky: ústní zkouška , cvičení: písemný test (min.5 bodů z 10) + odevzdání a obhajoba semestrální práce (min.5 bodů z 10)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti tvorby informačních systémů založených na databázových technologiích. Pochopit a využívat znalosti při vývoji komunikační části informačního systému nad portálovou technologií, základní pravidla pro uživatelské rozhraní.

Studijní materiály:

Jeřábek M., a kol.: Databázové systémy pro dopravní aplikace, vydavatelství ČVUT, 2010

Moos P., Malinovský V.: Informační systémy a technologie, Praha, 2006, ČVUT-ČAV McLeod, R.: Management Information Systems, ISBN 0-13-8961

Starks, J.L., Pratt, P.J., Last, M.Z.: Concepts of Database Management, Cengage Learning 2018,ISBN 978-1337093422

Poznámka:

(teď 5.sem. obor ITS - platnost akr. do 23-24, od AR 23-24 program TET)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3817206.html