Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Possibilistická neurčitost a její modely

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14PNM ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Zadehovy fuzzy modely druhého typu, intuitionistické fuzzy množiny, fuzzy logika intervalů příslušnosti. Vzájemné vztahy těchto modelů a jejich relace k ostatním druhům neurčitostí. Využití těchto modelů v modelování dopravních a telekomunikačních systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24761805.html