Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Computer Aided Project Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PPRP-E KZ 2 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Co je to projekt? Základní pojmy z oblasti projektového řízení. Životní cyklus projektu a jeho fáze. Analýza a specifikace zadání, cíle a měřitelnost. Rizika a jejich řízení. Řízení změn při realizaci. Příprava osnovy projektu (úkoly, omezení, zadání, kalendáře). Plánování a optimalizace projektu – času, zdrojů a nákladů. Směrné plány, sledování průběhu, variantní porovnání. Dokumentace, specifické výstupy, statistiky projektu. Vyhodnocení.

Požadavky:

Nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je veden formou projektu doplněného v rámci cvičení potřebnou teoretickou oporou. Studenti se naučí pracovat s nástroji podporující efektivní plánování a vedení projektů. Od formulace cílů přes stanovení si časového plánu, identifikace rizik, optimalizace a varianty plánů, kontroly plnění projektu až po závěrečné vyhodnocení projektu.

Studijní materiály:

DOLEŽAL, Jan. Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 stran. ISBN 9788024756202

Elektronická dokumentace pro aktuální verzi produktu Microsoft Project.

Podpůrné prezentace cvičení ve formě PDF

Poznámka:
Poznámka učitele Marek Kalika:

+Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6825006.html