Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Procesní modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PROM KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Definice procesu, Role, KPI's (klíčové metriky), oblasti. Procesní mapa, definice, účel, názorné příklady a ukázky, doporučení a standardy, SIPOC. Procesní model, definice, účel, postupy a nástroje, statické a dynamické modely. Jazyk BPMN, syntaxe a sémantika, procesní toky. Realizace praktických příkladů, As-Is, To-Be, optimalizace a vyhodnocování.

Požadavky:

Doporučeny znalosti ze systémové analýzy a teorie grafů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za cíl seznámit studenty s procesy jejich identifikaci, dokumentaci, modelováním a jejich optimalizací. Student porozumí rozdílům mezi procesem a projektem, teoreticky i prakticky vytvoří procesní mapy na základě jazyka BPMN. Na praktických příkladech budou provedeny dynamické simulace navržených procesů a jejich vyhodnocení.

Studijní materiály:

Řepa, Václav: Podnikové procesy :procesní řízení a modelování, Praha: Grada, 2007,

ISBN 978-80-247-2252-8

http://www.bpmn.org/

Manuály pro QPR Process Guide

Poznámka:

(od 23/24 i program PL - aktualizovat program i txt)

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3123506.html