Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

katedra hydrauliky a hydrologie

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
141ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
141AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
141APHD Aplikovaná hydrologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141APH Aplikovaná hydrologie
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
141BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
141BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
141BAPV Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
141BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D41HKZ_EN Critical Zone Hydrology anglicky ZK 2P Předmět je vypsán
141DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
D41HDS_EN Discussion Seminar on Hydrology Research anglicky Předmět je vypsán
141EHY Environmentální hydrologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141XEXH Experimentální hydroklimatologie česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D41PPO_EN Flood Control anglicky Předmět je vypsán
141FPSM Fluvial Processes and Stream Morphology anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
141HYAE Hydraulics anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141HYAC Hydraulics - Advanced Course
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
141HACE Hydraulics - Advanced Course anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41HYO_EN Hydraulics of Structures anglicky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
141HYA Hydraulika česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141HYA2 Hydraulika 2 česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
141HY3V Hydraulika 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
141HYDR Hydraulika R česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
141HYAR Hydraulika R
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
141XHMT Hydraulika a modelování vodních toků česky Z 1 2C Z 1 2C Předmět je vypsán
D41HYO Hydraulika objektů česky ZK 1P+1C Předmět je vypsán
141XHTP Hydraulika technolodických procesů
 
česky Předmět není vypsán
141XHYT Hydraulika vodních toků
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
141YHMM Hydroekologický monitoring a modelování česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
141YHPM Hydrologické procesy v městských povodích česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41HDS Hydrologický diskuzní seminář česky Předmět je vypsán
141HYGI Hydrologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
141HYKL Hydrologie a klimatologie česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
D41HKZ Hydrologie kritické zóny česky ZK 2P Předmět je vypsán
141HYLE Hydrology anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D41KLI Klimatologie a meteorologie česky Předmět je vypsán
141KMH Klimatologie, meteorologie, hydrologie česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41IHL Kvantitativní hydrologie česky Předmět je vypsán
141DIPM Master Thesis anglicky Z 28 12C Z 28 12C Předmět je vypsán
D41MT1 Mechanika tekutin I česky Předmět je vypsán
D41MT2 Mechanika tekutin II česky Předmět je vypsán
141XMH Modelování v hydraulice
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D41VPR_EN Multiphase Flows anglicky Předmět je vypsán
141XPHL Podpovrchová hydrologie česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D41PPH Podpovrchová hydrologie česky Předmět je vypsán
141DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
141PVTS Projekt - vodní toky a hydrotechnické stavby česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
141PZ01 Projekt 1 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
141PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
141PVH1 Projekt z vodního hospodářství 1
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
D41PPO Protipovodňová ochrana česky Předmět je vypsán
141XPVT Provoz vodních toků česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D41IHL_EN Quantitative Hydrology anglicky Předmět je vypsán
D41RTP_EN Reactive Transport in Soils anglicky Předmět je vypsán
141RTR Reaktivní transport
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
141XRTR Reaktivní transport česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D41RTP Reaktivní transport v půdě česky Předmět je vypsán
141REFP River Engineering and Flood Protection anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D41MOR_EN River Morphology anglicky Předmět je vypsán
141WEIL Series of Water and Environment Invited Lectures anglicky Z 2 2P Předmět je vypsán
141TMHH Techniky mod. v hydraulice a hydrologii
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
141YTHH Techniky modelování v hydraulice a hydrologii česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
141VTO Vodní toky česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
D41VPR Vícefázová proudění česky Předmět je vypsán
141VYV1 Výuka v terénu (1 týden) česky Z 2 2C Předmět je vypsán
141PJTB track based Project anglicky Z 6 4C Předmět je vypsán
D41UPR Úpravy toků, hrazení bystřin
 
česky Předmět není vypsán
141RIN Říční inženýrství
 
česky ZK 4 3P Předmět není vypsán
141YRIF Říční inženýrství a fluviální procesy česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
141YRIM Říční inženýrství a morfologie česky ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D41MOR Říční morfologie česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11141.html