Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimentální hydroklimatologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141XEXH Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Dohnal
Přednášející:
Michal Dohnal
Cvičící:
Michal Dohnal
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Kurz nabízí ucelený přehled meteorologických, hydrologických a klimatických měření používaných ve pro účely monitoringu ve stavebnictví, environmentálním a vodohospodářském inženýrství. Důraz je kladen na principy měření. Diskutován je návrh měření, aktuální standardy a normy.

V druhé části jsou představeny aktuální trendy v monitoringu. Proveden je též přehled možností matematického modelování ve vodním hospodářství a životním prostředí.

Požadavky:

Před zápisem není požadováno absolvování žádného předmětu studijního plánu.

Osnova přednášek:

Úvod, zdroje dat, návrh měření, standardy, normy, kalibrace

Meteorologická a klimatická měření - fyzikální principy měření, historie a současnost, příklady výběru optimálních čidel pro monitoring ve stavebnictví a ekologii (teplota vzduchu i půdy, tlak vzduchu, teplota rosného bodu, radiace, sluneční svit, vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru)

Hydrologická měření (srážky kapalné, tuhé, usazené, intercepce, měření průtoku, kvalita vody, podzemní voda, sníh). Tracerové experimenty. Tlaková a ultrasonická čidla.

Metody odhadu, měření a výpočtu výparu z půdy a transpirace vegetačního krytu (výparoměrné pánve, měření transpiračního toku - Granier a HFD metoda včetně vyhodnocení, lyzimetry, eddy covariance method)

Analýza dat (analýza integrity, náhrada chybějících dat – např. výpočet vnější radiace, korelace sousedních srážkoměrných stanic, kalibrace a kontrola měření vlhkosti vzduchu)

Lokální hydrologický vliv na pozemní gravimetrická měření, využití satelitní mise GRACE a dálkového průzkumu Země.

Monitoring antropogenních půdních systémů. Extenzivní a intenzivní zelené střechy, zatravňovací dlaždice. Stavebně technická, hydrologická, klimatická a ekologická funkce těchto systémů v urbanizovaných povodích.

Stručný přehled možností modelování v hydrologii, biologii a ekologii. Inverzní modelování.

Osnova cvičení:

Spoluúčast na měření v terénu dle odborného zaměření studenta.

Cíle studia:

Osvojení základních znalostí potřebných k návrhu meteorologického či klimatického monitoringu.

Studijní materiály:

Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons.

Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practise. Routledge Taylor & Francis Group.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5123706.html