Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úpravy toků, hrazení bystřin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41UPR ZK 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Hodnocení toku z hlediska krajinné ekologie, úpravy malých vodních toků s akcentem na interakce s přírodním prostředím, způsoby úprav toků ve vztahu k převažujícímu přírodnímu fenoménu. Revitalizace a renaturalizace toků. Zakládání a obnova břehových prostorů, jejich ochrana a péče o ně. Hrazení bystřin, technické a biologické způsoby používané v hrazení s přihlédnutím na krajinnou ekologii.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24452205.html