Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hydrologie kritické zóny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41HKZ ZK 2P česky
Garant předmětu:
Tomáš Vogel
Přednášející:
Tomáš Vogel
Cvičící:
Tomáš Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Kritickou zónu tvoří relativně tenká vrstva zahrnující zemský povrch a jeho okolí, shora omezená rozhraním mezi atmosférou a vegetací a zdola horninovým podložím. Kritická zóna je prostředím interakcí mezi vodou, půdou, horninami, vzduchem a živými organizmy. Tyto interakce ovlivňují toky energie, vody, uhlíku a dalších látek v blízkosti zemského povrchu. Porozumění procesům probíhajícím v kritické zóně je nezbytným předpokladem pro predikci následků povrchového znečištění, dopadů změn klimatu a změn využití krajiny. Předmět je zaměřen na kvantitativní popis procesů spojených s prouděním vody, přenosem energie a transportem látek v kritické zóně s důrazem na procesy probíhající v systému půda-rostlina-atmosféra. Pozornost je věnována hydraulickým charakteristikám pórovitého prostředí a řídícím rovnicím proudění vody, transportu rozpuštěných látek a přenosu tepla. Dále počátečním a okrajovým podmínkám těchto rovnic a dílčím hydraulickým a transportním procesům, jako jsou: infiltrace, evaporace, redistribuce, kapilární vzlínání, odběr vody kořeny rostlin, transpirace vegetačního krytu, hypodermický odtok, preferenční proudění, transport kontaminantů a přenos tepla v půdním profilu.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Hydraulické charakteristiky pórovitého prostředí

Řídící rovnie proudění vody

Transport rozpuštěných látek

Přenos tepla

Počáteční a okrajové podmínky

Infiltrace, evaporace, redistribuce, kapilární vzlínání

Odběr vody kořeny rostlin, transpirace vegetačního krytu

Podpovrchový odtok

Preferenční proudění

Transport kontaminantů

Zimní režim

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

Porozumění procesům probíhajícím v kritické zóně. Získání znalostí nezbytných pro predikci následků povrchového znečištění, dopadů změn klimatu a změn využití krajiny.

Studijní materiály:

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, 1998.

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, 1998.

Pinder G., Celia M.: Subsurface Hydrology, John Wiley & Sons, 2006.

Bear J.: Modeling Groundwater Flow and Pollution, Kluwer, 1987.

Poznámka:

IZP, VH,MSI,IB

Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6025106.html