Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Environmentální hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141EHY Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Dohnal
Přednášející:
Josef Křeček, Marie Uhrová
Cvičící:
Josef Křeček, Marie Uhrová
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Tvorba odtokového procesu v podmínkách biofyzikálního prostředí; energetická bilance a klimatický systém Země; vodní a vodohospodářská bilance; tvorba vodních zdrojů; časové rozdělení odtoku; extrémní hydrologické jevy: povodně a sucho; vliv lidské činnosti na vodní režim povodí a nádrže; globálního klimatu; ekologická stabilita povodí; procesy hodnocení dopadů na prostředí: EIA a SEA.

Požadavky:

Nestanoveny.

Osnova přednášek:

Geneze srážko-odtokového procesu v podmínkách povodí; morfologie povodí, vodního toku a nádrže; ekosystém a chápání ekosystémových aspektů povodí; vztahy mazi povodím a vodní nádrží; základy limnologie; ekologická stabilita povodí a vodního prostředí; meteorologické procesy v přízemní vrstvě atmosféry;

doplňování vodních zdrojů (kvantita a kvalita); vodní a vodohospodářská bilance; časové rozdělení odtoku, povodně a sucho; hydrologická analýza vlivů lidské činnosti; globální klimatická změna; hodnocení environmentálních dopadů civilizačních aktivit; hodnocení environmentálních vlivů vodohospodářské činnosti

Osnova cvičení:

Stanovení prvků vodní bilance a analýza tvorby a doplňování vodních zdrojů, odhad návrhových průtoků a rizik vzniku povodní a období sucha, aplikace metod EIA a SEA při stanovení rizik degradace prostředí vlivem civilizačních aktivit, odhady vlivů globální klimatické změny.

Cíle studia:

Cílem je seznámení posluchačů se vztahy mezi hydrologickými procesy a základními prvky biosféry s ohledem na životní prostředí člověka. Předmět zahrnuje problematiku geneze srážko-odtokového procesu v podmínkách přírodního povodí se zřetelem vlivú lidské činnosti. Pozornost je věnována zároveň vlivu vodohospodářské činnosti na biofyzikální prostředí a jeho hodnocení v širším environmentálním kontextu.

Studijní materiály:

Aguado, E., Burt, J.E. Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015, ISBN 9780321987303.

Beven, K.J. Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Wiley-Blackwell, 2012, ISBN 9780470714591.

Low, J., Míchal, I. Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec n.Č.l., 2003, ISBN80-86386279

Langhammer, J. Povodně a změny v krajině. Praha: MŽP, 2007.

Tolasz, R. et al. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a UP, Praha a Olomouc, 2007.

Ven Te Chow, Maidment, D., Mays, L.. Applied Hydrology, McGraw-Hill, 2013, ISBN 9780071743914.

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-880

17:00–18:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B880
Út
místnost TH:B-880

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B880
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6859806.html