Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Techniky mod. v hydraulice a hydrologii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141TMHH KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Matematické modelování 1D nerovnoměrného proudění v otevřených korytech. Větevný přístup k modelování proudění v širokém záplavovém území. Kalibrace drsností koryta a inundace. Počáteční a okrajové podmínky. 1D neustálené proudění v otevřených korytech. Simulace šíření povodňových vln v síti říčních koryt. Modelování 2D proudění s volnou hladinou s využitím metody konečných prvků. Modelování pohybu splavenin v korytech vodních toků. Simulace časového a prostorového vývoje dna koryta aluviálních toků. Modelování srážko-odtokového procesu v povodí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání praktické znalosti modelování proudění vody v otevřených korytech, pohybu splavenin a srážko-odtokového procesu.

Studijní materiály:

Jandora, J., V. Stara, M. Starý: Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011.

Brunner, G., W.: Hydraulic Reference Manual, US Army Corps of Engineers, Davis 2016

Synkiewitz, R.: Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics, Springer, London, 2010

Beven, K., Environmental Modelling: An Uncertain Future? CRC Press, eBook, 2018, ISBN: 9781315273501.

Rossman, Lewis A., Storm Water Management Model User's Manual, EPA/600/R-14/413b, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, OH (2015).

HEC-RAS, Hydraulic Reference Manual, User's Manual, U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

FESWMS : 2D Dimensional Flow in a Horizontal Plane, User's Manual, U.S. Department of transportation, Federal Highway Administration.

HEC1, User's Manual, U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.

Haloun, Radovan. Modelování odtoku z intravilánu. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00974-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836805.html