Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Reaktivní transport

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141XRTR Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jaromír Dušek
Přednášející:
Jaromír Dušek
Cvičící:
Jaromír Dušek
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na procesy ovlivňující transport rozpuštěných chemických látek v přírodních pórovitých systémech. Vedle reaktivních látek je konceptualizace základních transportních procesů uvážena pro nereagující (konzervativní) látky. Důraz je kladen na matematický popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdách včetně transformačních reakcí (počáteční a okrajové podmínky, řídící rovnice, analytické a numerické řešení, parametrizace vstupních koeficientů, biogeochemické reakce). Pozornost bude dále věnována konceptu průnikové křivky, parametrizaci procesů adsorpce a biochemického rozpadu, modelování transportu látek pomocí two-region/two-site modelu, databázím transportních parametrů organických látek a rozdílným přístupům k posouzení mobility organických látek ve vadózní zóně.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Modelování proudění vody pórovitým prostředím.

Okrajové podmínky a bilance vody.

Mechanismy konzervativního transportu. Řídící rovnice.

Hydrodynamická disperze.

Okrajové podmínky a bilance chemické látky.

Nekonzervativní transport.

Biogeochemické reakce. Sorpce. Rozpad.

Osnova cvičení:

Průniková křivka.

Analytické a numerické řešení.

Transportní parametry.

Two-region a two-site model.

Pécletovo číslo a particle tracking.

Mobilita pesticidů.

Cíle studia:

V předmětu je kladen důraz na kvantitativní popis transportních procesů pomocí matematických přístupů. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni využívat získané znalosti při řešení úloh spojených s prouděním vody a pohybem chemických látek pórovitým prostředím.

Studijní materiály:

Appelo C.A.J., Postma D.: Geochemistry, groundwater and pollution, 2nd ed., CRC Press, ISBN 04-1536-428-0, 2005.

Hillel D.: Environmental Soil Physics, Academic Press, ISBN 976-0-12-348525-0, 1998.

Císlerová M., Vogel T.: Transportní procesy, ČVUT Praha, ISBN 80-01-01866-0, 1998.

Bear, J., Verruijt, A.: Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, ISBN 1-55608-015-8, 1994.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4942206.html