Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provoz vodních toků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141XPVT Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Sklenář
Přednášející:
Petr Sklenář
Cvičící:
Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Provoz a správa vodních toků, povinnosti správců vodních toků, prohlídky a údržba koryt vodních toků, evidence koryt vodních toků, provozování vodních toků za ztížených podmínek, povodňové plány, relevantní legislativa.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/YPVT/studie.htm

Osnova cvičení:

http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/VTO/studie.htm

Cíle studia:

V předmětu si studenti rozšíří znalosti o správě, provozu a údržbě vodních toků a souvisejících legislativních předpisech. V rámci předmětu samostatně zpracují studii zabývající se různorodými zájmy a užitky na vodním toku z pohledu celé řady zainteresovaných subjektů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Raplík, M., Výbora, P., Mareš, K. 1989.: Úpravy tokov. Bratislava: ALFA. ISBN: 80-05-00128-2.

Mareš, K. 1997.: Úpravy toků: Navrhování koryt. Vyd. 2. Praha: ČVUT. ISBN: 80-01-00903-3.

Strahler, A. 2011: Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. ISBN: 0-470-41811-7. Chapters 14,15.

Doporučená literatura:

Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1992: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 1. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02832-7.

Calow, P., Petts, G.,E. (eds.) 1994: The Rivers Handbook. Hydrological and Ecological Principles. Volume 2. Blackwell Science. ISBN: 0-632-02985-4.

Charlton, R. 2007: Fundamentals of Fluvial Geomorphology. London:Routledge. ISBN: 0-415-33453-5.

Just, T. a kol. 2003: Revitalizace vodního prostředí. Praha: AOPK ČR. ISBN: 80-86064-72-7.

Mačka, Z., Krejčí, L. a kol. 2011: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Masarykova univerzita. ISBN: 80-210-5624-4.

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/YPVT/default.htm
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4951406.html