Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klimatologie, meteorologie, hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141KMH Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Vogel
Přednášející:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Cvičící:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Předmět je zaměřen na následující tematické oblasti: Všeobecná cirkulace atmosféry. Klimatické faktory a klimatická pásma. Složení a členění atmosféry, voda v atmosféře. Vzduchové hmoty a atmosferické fronty. Vznik oblaků a srážek. Hydrologický cyklus, hydrologická bilance. Intercepce, infiltrace a výpar. Odtok povrchových vod, transformace povodňové vlny v nádržích a korytech, srážkoodtokové vztahy. Extrémní hydrologické události, hydrologické modely, návrhové veličiny.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Klimatické faktory, globální cirkulace atmosféry.

Vzduchové hmoty a atmosférické fronty, klimatická pásma.

Složení a vertikální členění atmosféry.

Voda v atmosféře, stabilita atmosféry.

Proudění vzduchu v synoptickém měřítku, tlakové útvary a frontální systémy.

Oblaky, vznik atmosférických srážek.

Měření meteorologických veličin.

Hydrologický cyklus a hydrologická bilance.

Analýza srážkových údajů, extrémní srážky.

Intercepce, infiltrace a výpar.

Tvorba odtoku z povodí, srážkoodtokové vztahy, transformace povodňové vlny v nádržích a korytech.

Frekvenční analýza extrémních událostí.

Hydrologický návrh.

Osnova cvičení:

Analýza srážkových údajů, odtokové poměry povodí, frekvenční analýza průtoků (m‐denní průtoky).

Frekvenční analýza povodňových průtoků (n‐leté průtoky).

Voda v atmosféře.

Hydrologická bilance.

Výpočet srážkového úhrnu pro povodí, lineární regrese, frekvenční analýza extrémních srážek.

Návrhová srážka, srážkoodtokové vztahy, racionální metoda.

Cíle studia:

V předmětu je kladen důraz na porozumění hydrologickým procesům v kontextu hydrologického cyklu a jeho vazeb na klimatologické a meteorologické podmínky. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni řešit základní hydrologické úlohy.

Studijní materiály:

WWW stránky předmětu - http://hydrology.fsv.cvut.cz

Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988. ISBN:0-07-010810-2.

Aguado, E., J.E. Burt 2001: Understanding Weather and Climate. Prentice Hall. ISBN:0321987306.

Maidment, D.R. 2007: Handbook of hydrology. McGraw-Hill. ISBN:0070397325.

Kemel, M., Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie, ČVUT, 2000. ISBN:80-01-01456-8.

Bednář, J. 1989: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia. ISBN:80-200-0054-2.

Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-880

12:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B880
místnost TH:B-880

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B880
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3124706.html