Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Aplikovaná hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141APHD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaromír Dušek
Přednášející:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Cvičící:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Pokročilý kurz hydrologie. Kvantitativní popis hydrologických procesů. Metody měření a vyhodnocení dat. Deterministické a stochastické modelování v hydrologii.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Voda v atmosféře.

Radiační bilance.

Transportní procesy v přízemní vrstvě atmosféry.

Stanovení intenzity výparu.

Tání sněhu.

Voda pod povrchem.

Infiltrace.

Systém půda-rostlina-atmosféra.

Formování odtoku z povodí.

Modelování sražkoodtokových vztahů.

Sběr a statistické vyhodnocení hydrologických dat.

Hydrologické extrémy.

Stochastické modelování v hydrologii.

Osnova cvičení:

Voda v atmosféře, bilance radiace, Bowenův poměr

Výpar, potenciální transpirace, tání sněhu

Voda v půdě, infiltrace, efektivní srážka

Odtok ze svahu, kinematická vlna, lineární rezervoár

Jednotkový hydrogram

Frekvenční analýza extrémních srážek a povodňových průtoků

Cíle studia:

V předmětu je kladen důraz na kvantitativní popis hydrologických procesů pomocí matematických a fyzikálních přístupů. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni využívat získané znalosti při řešení pokročilejších hydrologických úloh vyžadujících aplikaci numerických modelů.

Studijní materiály:

WWW stránky předmětu - http://hydrology.fsv.cvut.cz.

Aguado, E., Burt, J.E., Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015, ISBN 9780321987303.

Ven Chow, Maidment, D., Mays, L., Applied Hydrology, McGraw-Hill, 2013, ISBN 9780071743914.

Beven, K.J., Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Wiley-Blackwell, 2012, ISBN 9780470714591.

Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-880

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B880
místnost TH:B-880

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B880
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4931806.html