Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141HYLE Z,ZK 6 2P+3C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Vogel
Přednášející:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Cvičící:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Tomáš Vogel, Jana Votrubová
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Pokročilý kurz hydrologie. Kvantitativní popis hydrologických procesů. Metody měření a vyhodnocení dat. Deterministické a stochastické modelování v hydrologii.

Požadavky:

N/A

Osnova přednášek:

Globální projevy počasí a synoptické meteorologické systémy.

Voda a energie v atmosféře.

Transportní procesy v mezní vrstvě atmosféry.

Odhad evapotranspirace.

Tání sněhu.

Infiltrace.

Kontinuum půda-rostlina-atmosféra.

Srážky.

Tvorba odtoku z povodí.

Transformace odtoku.

Modelování srážkoodtokových vztahů.

Hydrologické extrémy a návrhové hodnoty.

Stochastické modelování v hydrologii.

Osnova cvičení:

Voda v atmosféře, bilance radiace, Bowenův poměr

Výpar, potenciální transpirace, tání sněhu

Voda v půdě, infiltrace, efektivní srážka

Odtok ze svahu, kinematická vlna, lineární rezervoár

Jednotkový hydrogram

Frekvenční analýza extrémních srážek a povodňových průtoků

Cíle studia:

V předmětu je kladen důraz na kvantitativní popis hydrologických procesů pomocí matematických a fyzikálních přístupů. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni využívat získané znalosti při řešení pokročilejších hydrologických úloh vyžadujících aplikaci numerických modelů.

Studijní materiály:

Brutsaert, W, Hydrology - An Introduction, Cambridge University Press, 2005. ISBN 0521824796.

Beven, K, Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Second Edition, John Wiley & Sons, Ltd., 2012. ISBN:9780470714591.

Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988. ISBN:0-07-010810-2.

Aguado, E., J.E. Burt, Understanding Weather and Climate. Prentice Hall. 2001. ISBN:0321987306.

Hydrologický průvodce Národní technické knihovny https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologic.

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-880

11:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B880
St
místnost TH:B-880

09:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B880
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5661206.html