Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Výuka v terénu (1 týden)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141VYV1 Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Michal Dohnal
Přednášející:
Michal Dohnal, Tomáš Picek, Michal Sněhota, Martin Šanda
Cvičící:
Michal Dohnal, Tomáš Picek, Michal Sněhota, Martin Šanda
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí a pomocí hladinových plováků. Nivelace sklonu hladiny. Určení Manningova součinitele drsnosti. Popis půdního profilu, odběr půdních vzorků, měření vlhkosti, měření vlhkostního potenciálu, měření nasycené a nenasycené hydraulické vodivosti, výtopový infiltrační pokus.

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí.

Vyhodnocování průtoku za pomoci hladinových plováků.

Nivelace sklonu hladiny.

Určení Manningova součinitele drsnosti.

Popis půdního profilu.

Odběr půdních vzorků.

Měření půdní vlhkosti, měření vlhkostního potenciálu.

Měření nasycené a nenasycené hydraulické vodivosti, výtopový infiltrační pokus.

Osnova cvičení:

Není relevantní.

Cíle studia:

Osvojení a schopnost použití znalostí z hydrometrie a vyhodnocování základních hydraulických charakteristik toku. Získání základní znalosti o chování vody v půdě, přístrojích a metodách měření, včetně vyhodnocení infiltrace vody do půdy.

Studijní materiály:

Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie ČVUT. ISBN:80-01-01456-8.

Kutílek, M., Kuráž, V., Císlerová, M. 2000: Hydropedologie Praha: ČVUT. ISBN:80-01-02237-4.

Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group. ISBN:0415370426.

Hillel, D. 1998: Environmental Soil Physics. Academic Press. ISBN: 0123485258.

Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons. ISBN: 0470843586.

ČSN EN ISO 748 Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí a plováků. ČNI 2008

ČSN ISO 2537 Měření průtoků kapalin v otevřených korytech - Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem. ČNI 1993

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/VYZ1/Srbsko.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24645105.html