Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydraulika technolodických procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141XHTP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Praktické řešení hydraulických problémů v technologických procesech: usazování, míchání, odstřeďování, fluidizace, proudění a čerpání. Na základě matematického modelování procesů návrh hydraulického zařízení, např. trasy pro dopravu tekutin a vícefázových soustav (newtonských/nenewtonských kapalin/směsí a vícefázových systémů) uzavřenými a otevřenými vedeními (potrubí a koryta).

Požadavky:

Uzavřený předmět 141HY3V nebo 141XHY3.

Osnova přednášek:

Fyzikální vlastnosti vícefázových soustav a jejich fází (hustota, viskozita, koncentrace, charakteristiky pevných částic a plynných bublin). Hydraulické pochody v technologických procesech (usazování, míchání, odstřeďování, fluidizace, proudění a čerpání). Formy proudění vícefázových soustav. Matematické modelování proudění vícefázových soustav. Formulace matematického modelu a jeho použití pro návrh hydraulického zařízení (např. dopravního systému pro dopravu substrátů, systému pro separaci částic, čiření pískových filtrů apod.).

Osnova cvičení:

Fyzikální vlastnosti vícefázových soustav a jejich fází (hustota, viskozita, koncentrace, charakteristiky pevných částic a plynných bublin). Hydraulické pochody v technologických procesech (usazování, míchání, odstřeďování, fluidizace, proudění a čerpání). Formy proudění vícefázových soustav. Matematické modelování proudění vícefázových soustav. Formulace matematického modelu a jeho použití pro návrh hydraulického zařízení (např. dopravního systému pro dopravu substrátů, systému pro separaci částic, čiření pískových filtrů apod.).

Cíle studia:

Předmět probírá hydraulické procesy vyskytující se v průmyslové praxi a související s pohybem nikoliv čiré vody, ale s fyzikálně složitějším pohybem směsi vody s přísadami (najčastěji tuhých částic, ale i např. chemických látek nebo vzduchových bublin). Po absolvování předmětu bude student schopen aplikace nabytých znalostí v inženýrské praxi.

Studijní materiály:

Novák V., Rieger F. a Vavro K.: Hydraulické pochody v chemickém a potravinářském průmyslu. SNTL 1989.

Matoušek, V. Dredge Pumps and Slurry Transport, skripta TU Delft, 2004.

Poznámka:

tématicky se kryje s 141HTP, látka ale upravena pro zmenšený rozsah

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24862305.html