Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrologický diskuzní seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41HDS ZK 2C česky
Garant předmětu:
Michal Dohnal
Přednášející:
Michal Dohnal, Jana Votrubová
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Diskuzní seminář je určen pro studenty doktorského studia, jejichž téma disertační práce se dotýká hydrologie v měřítku půdního profilu a svahu, podpovrchové hydrologie, transportních procesů v pórovitém prostředí nebo hydrologických toků v systému půda-rostlina-atmosféra. Seminář bude sloužit k prezentaci výzkumné práce, výměně informací a zkušeností, obhajobě vlastních výsledků a jejich diskuzi ve skupině s důrazem na pochopení a kritické zhodnocení použitých postupů. Doplňkově budou organizovány tematické semináře věnované nejvýznamnějším publikacím a aktuálním problémům oboru. Seminář může být také platformou pro navázání spolupráce mezi účastníky a poskytne informace, jak napsat a kontinuálně aktualizovat literární rešerši relevantních témat nebo jak publikovat v časopisech uvedených v databázi Journal Citation Report.

Požadavky:

Předmět je primárně určen pro studenty doktroského studia připravující se na obhajobu disertační práce jejichž školícím pracovištěm je některá z vodařských kateder.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Není relevantní.

Cíle studia:
Studijní materiály:

https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology

vědecké články z databází Scopus a Web of Science

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2744906.html