Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydraulika a modelování vodních toků

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141XHMT Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Petr Sklenář
Přednášející:
Cvičící:
Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Kurz je realizován jako kombinace měření a pozorování hydraulických a transportních jevů a morfologické odezvy na laboratorním demonstračním modelu aluviálního koryta. Výsledky pozorování a měření jsou interpretovány i za pomocí výpočetních simulačních modelů proudění v otevřených korytech. Student se samostatně pod vedením vyučujících a pracovníků laboratoře zapojuje do realizace a vyhodnocení experimentů.

Požadavky:

Není relevantní.

Osnova přednášek:

Individuální realizace experimentu na demonstračním modelu aluviálního koryta v laboratoři. Osvojení si techniky měření, způsobu dokumentace a jejich vyhodnocení. Závěrečná prezentace získaných výsledků a poznatků. Možnost využití pro vlastní kvalifikční práci (bakalářská, diplomová) studenta.

Osnova cvičení:

Dle aktuálního zadání.

Cíle studia:

Pomocí praktických experimentů student získá názornou představu o rozsahu a intenzitě fluviálních procesů v korytech vodních toků. Pochopí význam tzv. „říčního vzoru“ a jeho uplatnění při navrhování přírodě blízkých uprav koryt vodních toků „revitalizací“ nebo při realizaci zásahů směřujících k tzv. „říčním renaturacím“. Dále si osvojí praktické poznatky pro návrh a realizaci ochranných opatření v korytech vodních toků. V neposlední řadě si student utvoří vlastní kritický pohled na výhody a nevýhody matematického a experimentálního modelování v korytech vodních toků a možnosti interpretace získaných výstupů na reálné podmínky.

Studijní materiály:

https://i-ric.org/en/

https://www.tuflow.com/applications/

http://hydrolab.illinois.edu/people/parkerg/morphodynamics_e-book.htm

Čábelka, J., Gabriel, P.: Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice (1). Academia Praha 1987.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6797906.html