Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kvantitativní hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D41IHL ZK 2P česky
Garant předmětu:
Josef Křeček
Přednášející:
Josef Křeček
Cvičící:
Josef Křeček
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je prohloubení znalostí kvantitativní analýzy hydrologických procesů (atmosférických srážek, evapotranspirace a odtoku) v podmínkách povodí s využitím při řešení úloh vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Semináře budou zaměřeny na pozorování meteorologických a klimatologických veličin a jejich kvantifikaci v systému povodí – vodní nádrž a bilančních úlohách ochrany a tvorby vodních zdrojů. Pozornost bude věnována vztahům geneze odtoku a kvality vody v závislosti na využívání krajiny, změnách klimatu a socio-ekonomických faktorech.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

- Analýza procesů v atmosféře

- Geneze odtokového procesu

- Hydrologie v podmínkách povodí

- Extrémní jevy (povodně a sucho)

- Hydrologie mokřadů

- Kvalita vody (biogeochemie a limnologie)

- Hydrologické modelování

- Prezentace studentů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je kvantifikace atmosférických a hydrologických toků v povodích přírodního charakteru a v podmínkách klimatické změny a antropogenního prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Henderson-Sellers, A., Robinson, P.J. (1989): Contemporary Climatology. Longman, New York, 439 p.

Lazaridis, M. (2011): First principles of meteorology and air pollution. Springer, Dordrecht, 362 p.

Shaw, E.M. (2011): Hydrology in practice. 4th edition, Span Press, London, 535 p.

Doporučená literatura:

Forman, T.T. & M. Godron (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583s.

Potter, T.D., Colman, B.R.(2003): Handbook of weather, climate and water: Atmospheric chemistry, hydrology, and societal impacts. Wiley-Interscience, New York, 805 p.

Tématické publikace v recenzovaných časopisech.

Poznámka:

IZP, VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24441505.html