Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141PZ01 KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Michal Dohnal, Petr Sklenář
Přednášející:
Michal Dohnal, Petr Sklenář
Cvičící:
Michal Dohnal, Jaromír Dušek, Petr Sklenář
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Projekt na Katedře hydrauliky a hydrologie je alternativně zaměřen na modelování vodní složky životního prostředí nebo na samostatnou základní hydrologickou analýzu vybraného povodí. Nabídka dvou variant umožňuje studentům volbu podle své osobní preference. Obě varianty potom nabízejí seznámení s širokou škálou praktických hydrologických problémů a jejich řešení.

Požadavky:

Znalost anglického jazyka a práce s cizojazyčným textem je doporučena z důvodu prezentace výsledků před plénem členů mezinárodního týmu v oblasti modelování ŽP (varianta 1).

Osnova přednášek:

Osnova se liší dle zvolené varianty průchodu.

Varianta 1) Modelování životního prostředí ve vodním hospodářství:

Základní přístupy modelování vodní složky životního prostředí

Identifikace a konceptualizace problému ŽP

Návrh struktury modelu

Volba alternativních modelovacích přístupů

Kritické zhodnocení využitelnosti navrženého modelu.

Základy problematiky pravděpodobnostního přístupu při modelování lokálních a globálních rizik

Varianta 2) Analýza hydrologie povodí:

Řešení srážko-odtokových vztahů v zadaném povodí,

Odtokové poměry zkoumané lokality,

Stanovení povodňových charakteristik,

Výpočet vybraných složek hydrologické bilance

Uplatnění teoretických znalostí z oblasti hydrologie a statistiky při analýze hydrometeorologických měření.

Osnova cvičení:

Není relevantní.

Cíle studia:

Seznámení s přístupy při modelování přírodních systémů nebo s praktickými hydrologickými problémy a jejich řešením. Samostatná práce při analýze problému a jeho modelování, práce se zdroji informací.

Studijní materiály:

Smith, J., Smith, P., Introduction to Environmental Modelling, 2007.

Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988.

Shaw, E.M., Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group, 2004.

https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology

https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology

Poznámka:
Další informace:
http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Toky/Predmety/PJZ1/default.htm http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/PJZ1/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3341506.html