Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Techniky modelování v hydraulice a hydrologii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
141YTHH KZ 5 4C česky
Garant předmětu:
Vojtěch Bareš, Michal Dohnal, Aleš Havlík, Petr Sklenář
Přednášející:
Vojtěch Bareš, Michal Dohnal, Aleš Havlík
Cvičící:
Vojtěch Bareš, Michal Dohnal, Aleš Havlík, Tomáš Picek
Předmět zajišťuje:
katedra hydrauliky a hydrologie
Anotace:

Matematické modelování 1D nerovnoměrného proudění v otevřených korytech. Větevný přístup k modelování proudění v širokém záplavovém území. Kalibrace drsností koryta a inundace. Počáteční a okrajové podmínky. 1D neustálené proudění v otevřených korytech. Simulace šíření povodňových vln v síti říčních koryt. Modelování 2D proudění s volnou hladinou s využitím metody konečných prvků. Modelování pohybu splavenin v korytech vodních toků. Simulace časového a prostorového vývoje dna koryta aluviálních toků. Modelování srážko-odtokového procesu v přirozeném a urbanizovaném povodí.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základních kurzů hydrauliky a hydrologie.

Osnova přednášek:

Numerické modelování proudění s volnou hladinou

Jednorozměrné ustálené rovnoměrné proudění s volnou hladinou

Proudění objekty

Kalibrace a verifikace hydraulického modelu

Jednorozměrné neustálené proudění s volnou hladinou

Dvourozměrné proudění s volnou hladinou (metoda konečných diferencí, metoda konečných objemů, metoda konečných prvků, modely turbulence, okrajové a počáteční podmínky)

Matematické modelování přírodních procesů v environmentálním inženýrství a hydrologii

Abstraktní deterministické konceptuální modelování v hydrologii

Určování parametrů modelů inverzním modelováním

Modelování srážko-odtokového procesu v městské hydrologii

Osnova cvičení:

Není relevantní.

Cíle studia:

Získání praktické znalosti modelování proudění vody v otevřených korytech, pohybu splavenin a srážko-odtokového procesu.

Studijní materiály:

Jandora, J., V. Stara, M. Starý: Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011.

Brunner, G., W.: Hydraulic Reference Manual, US Army Corps of Engineers, Davis 2016

Synkiewitz, R.: Numerical Modeling in Open Channel Hydraulics, Springer, London, 2010

Beven, K., Environmental Modelling: An Uncertain Future? CRC Press, eBook, 2018, ISBN: 9781315273501.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost TH:B-880

08:00–11:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B880
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932106.html