Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Fyzioterapie - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17PBFBLG Biologie Z,ZK 4 1P+0C Z povinný předmět
17PBFBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
Kateřina Jinochová, Aleš Příhoda, Milada Luisa Šedivcová 
KZ 2 0P+3C Z povinný předmět
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika KZ 5 1P+1C Z povinný předmět
17PBFZB Zdravotnická biofyzika Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. Z 1 0P+2C Z povinný předmět
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
17PBFZOT Základy odborné terminologie
Dana Rebeka Ralbovská, Jitka Zacharovová 
KZ 1 2P+0C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBFBLT Balneoterapie
 
Z,ZK 2 2P+0C L povinný předmět
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody
 
Z,ZK 2 1P+2C L povinný předmět
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
 
Z 2 1P+4C L povinný předmět
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova
 
KZ 1 0P+2C L povinný předmět
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
 
KZ 4 120XH L povinný předmět
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
 
KZ 4 120XH L povinný předmět
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
 
KZ 4 120XH L povinný předmět
17PBFPPO První pomoc
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
 
Z 1 dle kurzu L povinný předmět
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
 
Z 1 0P+2C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii KZ 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty Z,ZK 3 2P+4C Z povinný předmět
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
Magdalena Wantochová 
KZ 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
17PBFNRFA Neurofyziologie
Petra Fialová, Michaela Prokešová 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka 
Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných Z 3 1P+0C Z povinný předmět
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I Z 3 2P+2C Z povinný předmět
17PBFZFA Základy farmakologie
Radka Krejčová 
KZ 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBFZPF Základy patologické fyziologie Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBFZPA Základy patologie Z,ZK 3 2P+0C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFEGT Ergoterapie a ergonomie
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17PBFNEUA Neurologie
 
Z,ZK 2 2P+1C L povinný předmět
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
 
KZ 5 200XH L povinný předmět
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
 
KZ 3 120XH L povinný předmět
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
 
KZ 4 160XH L povinný předmět
17PBFPAO Protetika a ortotika
 
Z,ZK 3 1P+1C L povinný předmět
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 0P+0.5C L povinný předmět
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
 
Z 1 dle kurzu L povinný předmět
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBFVVK Vývojová kineziologie
 
Z,ZK 2 2P+0C L povinný předmět
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
 
Z,ZK 1 1P+1C L povinný předmět
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
 
Z,ZK 2 2P+1C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
Andrea Hašková 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví
Pavel Čepický 
KZ 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. KZ 10 240XH Z povinný předmět
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
Jaroslav Civín 
Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III. Z 1 dle kurzu Z povinný předmět
17PBFZLN Zdravotnická legislativa Z,ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. Z 3 40XH Z povinný předmět
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
 
KZ 12 240XH L povinný předmět
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
 
KZ 10 160XH L povinný předmět
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 4 2XT L povinný předmět
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
 
ZK 4 25XH L povinný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod709535368705.html