Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Fyzioterapie - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie
Barbora Ducárová, Ivan Dylevský, Yulia Efremova, Dita Hamouzová, Dita Hamouzová 
Z,ZK 5 2+2 Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Z povinný předmět
17PBFBLG Biologie Z,ZK 4 1+0 Z povinný předmět
17PBFBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
Barbora Ducárová, Simona Hájková, Monika Kimličková 
KZ 2 0+3 Z povinný předmět
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika
Barbora Ducárová, Simona Hájková, Monika Kimličková 
KZ 5 1+1 Z povinný předmět
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie Z,ZK 4 1+1 Z povinný předmět
17PBFZOT Základy odborné terminologie KZ 1 2+0 Z povinný předmět
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. Z 1 0+2 Z povinný předmět
17PBFZB Zdravotnická biofyzika Z,ZK 4 1+1 Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17PBFBLT Balneoterapie
Ljiljana Marič 
Z,ZK 2 2+0 L povinný předmět
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody Z,ZK 2 1+2 L povinný předmět
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd Z,ZK 3 2+2 L povinný předmět
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy Z 2 1+4 L povinný předmět
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova KZ 1 0+2 L povinný předmět
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. KZ 4 120 h L povinný předmět
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I KZ 4 120 h L povinný předmět
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. KZ 4 120 h L povinný předmět
17PBFPPO První pomoc KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
 
Z 1 dle kurzu L povinný předmět
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
 
Z 1 0+2 L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii KZ 2 2+0 Z povinný předmět
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty
Šimon Faistaver, Simona Hájková, Monika Kimličková, Irena Novotná, Lenka Šímová 
Z,ZK 3 2+4 Z povinný předmět
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
Věra Adámková, Magdalena Wantochová 
KZ 2 1+0 Z povinný předmět
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví Z,ZK 3 2+2 Z povinný předmět
17PBFNRFA Neurofyziologie
Monika Kimličková, Michaela Prokešová 
Z,ZK 3 1+1 Z povinný předmět
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jiří Záhorka 
Z,ZK 3 2+1 Z povinný předmět
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných Z 3 1+0 Z povinný předmět
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I Z 3 2+2 Z povinný předmět
17PBFZFA Základy farmakologie
Radka Krejčová 
KZ 2 1+0 Z povinný předmět
17PBFZPF Základy patologické fyziologie Z,ZK 3 1+1 Z povinný předmět
17PBFZPA Základy patologie Z,ZK 3 2+0 Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFEGT Ergoterapie a ergonomie
Jana Jelínková 
KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
KZ 1 1+0 L povinný předmět
17PBFNEUA Neurologie
Tomáš Nedělka, Michaela Prokešová 
Z,ZK 2 2+1 L povinný předmět
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. KZ 5 200 h L povinný předmět
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. KZ 3 120 h L povinný předmět
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. KZ 4 160 h L povinný předmět
17PBFPAO Protetika a ortotika
Jan Červený 
Z,ZK 3 1+1 L povinný předmět
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 0+0,5 L povinný předmět
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
 
Z 1 dle kurzu L povinný předmět
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBFVVK Vývojová kineziologie
Ivan Dylevský, Andrea Hašková 
Z,ZK 2 2+0 L povinný předmět
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky Z,ZK 1 1+1 L povinný předmět
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie Z,ZK 2 2+1 L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii
Andrea Hašková 
Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví
Pavel Čepický 
KZ 2 1+0 Z povinný předmět
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1+1 Z povinný předmět
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. KZ 10 240 h Z povinný předmět
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
Jaroslav Civín 
Z,ZK 3 1+2 Z povinný předmět
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III. Z 1 dle kurzu Z povinný předmět
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I.
Irena Novotná, Ivana Střílková 
Z 3 40 h Z povinný předmět
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky Z,ZK 3 1+2 Z povinný předmět
17PBFZLN Zdravotnická legislativa Z,ZK 2 2+0 Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III. KZ 12 240 h L povinný předmět
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III. KZ 10 160 h L povinný předmět
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II. ZK 4 25 h L povinný předmět
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce Z 4 2 týd L povinný předmět
Platnost dat k 27. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod709535368705.html