Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Fyzikální léčebné metody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFFLM Z,ZK 2 1P+2C česky
Přednášející:
Martin Brach (gar.)
Cvičící:
Martin Brach (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen s podstatou jednotlivých fyzikálních procesů, které jsou využívány v rámci přístrojové terapie v léčebné rehabilitaci, jejich účinků na fyziologické a patofyziologické děje v organizmu a tím i jejich možné využití v terapii jednotlivých patologických stavů. Podrobně jsou analyzovány jednotlivé indikace a kontraindikace, vhodné fyzikální parametry, možné interakce s jinými formami léčby včetně farmakoterapie. Pozornost je zaměřena i na bezpečnost práce s přístroji využívanými ve fyzioterapii, s právní problematikou i se způsobem aplikací jednotlivých procedur.

Požadavky:

Zápočet:

100% účast na hodinách cvičení

Absolvování 2 písemných testů v průběhu semestru s celkovou úspěšností minimálně 70%

Zkouška:

Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu

Zkouška je ústní v rozsahu látky přednesené na přednáškách, praktických cvičeních, v předepsané literatuře a doporučených studijních materiálech. Student musí v rámci odpovědi prokázat znalosti z fyzikální podstaty jednotlivých fyzioterapeutických metod, způsob aplikace, zásady bezpečnosti práce, vhodnými indikacemi a kontraindikacemi. Mimořádná pozornost je věnována znalostem možných interakcí s jinými typy terapie.

Upozornění:

Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedm dní.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, rozdělení fyzikální terapie,mechanizmy účinku fyzikální terapie.

2. Mechanoterapie (Ultrazvuk, vakuum-kompresivní terapie, rázová vlna, trakce), Fototerapie

3. Elektroterapie (Kontaktní elektroterapie, kombinovaná terapie)

4. Elektrodiagnostika, elektrostimulace, elektrogymnastika

5. Bezkontaktní elektroterapie, magnetoterapie, termoterapie, hydroterapie

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit

Osnova cvičení:

1. cvičení

Bezpečnost práce na pracovišti s fyzikální terapií, údržba přístrojů pro fyzikální terapii, hygienické předpisy, servisní podmínky.

2.-10. cvičení

Nácvik práce s přístroji pro fyzikální terapii, jednotlivé aplikační postupy a nejčastější chyby při aplikacích.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. Poděbradský, J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie - manuál a algoritmy, Grada, Praha, 2009

2. Zeman, M. Základy fyzikální terapie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Doporučená literatura

3. Rosina, J., Kolářová, H.: Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. Grada, Praha, 2006

4. Capko, J.: Základy fyziatrické léčby. Grada, Praha 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Brach M.
Průcha J.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
místnost KL:K-330
Brach M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Brach M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Brach M.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836906.html